MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Typografické konvence

  1. Odkazy na zdroje na Internetu uvádím jako poznámky pod čarou. V případě, že tyto odkazy pouze plní funkci hypertextového odkazu, tak je již neuvádím v seznamu použité literatury. (Při převodu Mozilla Developer Center byly poznámky pod čarou převedeny na normální odkazy - pozn. editora)
  2. Názvy aplikací, hlavních oken a dialogů uvádím česky v uvozovkách (např. "Kalendář," "Předvolby"). Pokud je český název příliš obecný (např. "Prohlížeč"), tak u jeho prvního výskytu uvedu anglický ekvivalent, který budu dále používat místo českého označení.
  3. Pro jednoznačné určení určitého dialogu nebo jiného prvku uživatelského rozhraní používám jeho "cestu", kterou se k tomuto prvku lze dostat průchodem uživatelským rozhraním programu. Tato cesta může začínat buďto hlavním oknem aplikace, nebo nějakým dříve specifikovaným dialogem (např. <tt>Messenger->Úpravy->Nastavení účtu->Přidat účet</tt>).
  4. Přesné názvy souborů, proměnných, funkcí apod. jsou označovány neproporcionálním písmem (např. <tt>general.config.filename</tt>, <tt>%temp%</tt>).
  5. Názvy souborů, které se nacházejí v programovém adresáři Mozilly (typicky "<tt>C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla</tt>") jsou uvozeny zpětným lomítkem a v adresářové cestě používají zpětná lomítka (např. <tt>\mozilla.cfg</tt>, <tt>\defaults\pref\all.js</tt>).
  6. Pokud označuji soubory obsažené v instalátoru, uvozuji je dopředným lomítkem a vycházím od komponenty, ve které jsou obsaženy, užívám vykřičník pro označení, že soubor je obsažen v archivu ve formátu zip (např. <tt>/jcu.xpi!/bin/chrome/jcu.jar!/content/jcuSelectHomepage.xul</tt>).

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,