Právní aspekty

Zdrojové kódy Mozilly jsou k dispozici pod Netscape Public License, Mozilla Public License nebo jejich kombinacemi s GPL a LGPL. V současné době se Mozilla.org snaží veškeré zdrojové kódy uvolnit pod kombinací MPL, GPL a LGPL. Tyto licence umožňují přístup ke zdrojovým kódům Mozilly, jejich pozměnění a volné použití takto upravené verze. Distribuce (tj. poskytnutí pozměněné verze třetí straně) je povolena pod podmínkou, že zdrojové kódy upravené verze budou dodány třetí straně společně s pozměněnou verzí nebo budou k dispozici na Internetu.

Aby byl výsledný instalátor licenčně jednotný, uvolnil jsem pod kombinací licencí MPL, GPL a LGPL i zdrojové kódy, které byly vytvořeny pro potřeby této práce a nevycházely tedy z žádného jiného licencovaného kódu.

Kromě operačního systému jsem se snažil při práci využít pouze svobodného softwaru. Všechny programy, které jsem použil, jsou dostupné na Internetu pod licencí GPL nebo jinou podobnou licencí umožňující jejich volné používání.

Z důvodů binární kompatibility se zásuvnými moduly je Mozillu na platformě Windows nutno kompilovat pomocí překladače Microsoft Visual C++ 6.0 a vyšší, který jsem bohužel pro potřeby této práce neměl k dispozici. Mohl jsem tedy upravovat jen tu část zdrojových kódů Mozilly, kterou lze pozměnit bez potřeby kompilace. Toto omezení však v případě Mozilly není příliš limitující z důvodu využití technologie XPFE. Jazyky, na kterých je toto technologie postavena, využívají totiž souborů ve formátech, které lze editovat přímo.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,