Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Přidání dalších témat vzhledu

Výsledný vzhled Mozilly je možné ovlivnit pomocí tzv. témat vzhledu. Mozilla obsahuje standardně dvě témata vzhledu - Classic a Modern. Další témata vzhledu jsou dostupná na Internetu (například na mozdev) buďto jako komponenta XPInstall, nebo jako archiv ve formátu jar. V instalátoru jsou témata Classic a Modern součástí komponenty <tt>/browser.xpi</tt>. Témata vzhledu jsou obecně závislá na konkrétní verzi Mozilly. Protože jsem se snažil komponentu <tt>/jcu.xpi</tt> vytvořit co nejvíce nezávislou na verzi Mozilly, zahrnul jsem požadovaná témata přímo do komponenty <tt>/browser.xpi</tt>. To mi zároveň usnadnilo nastavení výchozího tématu vzhledu. Výchozím tématem vzhledu je to, které bylo v průběhu instalace nainstalováno jako první. V komponentě <tt>/browser.xpi</tt> jsem tedy upravil instalační skript tak, aby bylo jako první nainstalováno téma vzhledu Orbit3+1.

Téma vzhledu Orbit3+1

Nastavení výchozího tématu vzhledu způsobuje zajímavý problém, pokud je použit uživatelský profil z jiné verze Mozilly. V takovém případě je celé uživatelské rozhraní Mozilly zobrazeno jako kombinace nově nastaveného výchozího vzhledu a předchozího výchozího vzhledu. Uživatelské rozhraní je zobrazeno korektně až poté, co uživatel přepne na jiné téma vzhledu.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Pawell, Majda
 Last updated by: Pawell,