mozilla
Your Search Results

  Přidání dalších témat vzhledu

  Výsledný vzhled Mozilly je možné ovlivnit pomocí tzv. témat vzhledu. Mozilla obsahuje standardně dvě témata vzhledu - Classic a Modern. Další témata vzhledu jsou dostupná na Internetu (například na mozdev) buďto jako komponenta XPInstall, nebo jako archiv ve formátu jar. V instalátoru jsou témata Classic a Modern součástí komponenty <tt>/browser.xpi</tt>. Témata vzhledu jsou obecně závislá na konkrétní verzi Mozilly. Protože jsem se snažil komponentu <tt>/jcu.xpi</tt> vytvořit co nejvíce nezávislou na verzi Mozilly, zahrnul jsem požadovaná témata přímo do komponenty <tt>/browser.xpi</tt>. To mi zároveň usnadnilo nastavení výchozího tématu vzhledu. Výchozím tématem vzhledu je to, které bylo v průběhu instalace nainstalováno jako první. V komponentě <tt>/browser.xpi</tt> jsem tedy upravil instalační skript tak, aby bylo jako první nainstalováno téma vzhledu Orbit3+1.

  Téma vzhledu Orbit3+1

  Nastavení výchozího tématu vzhledu způsobuje zajímavý problém, pokud je použit uživatelský profil z jiné verze Mozilly. V takovém případě je celé uživatelské rozhraní Mozilly zobrazeno jako kombinace nově nastaveného výchozího vzhledu a předchozího výchozího vzhledu. Uživatelské rozhraní je zobrazeno korektně až poté, co uživatel přepne na jiné téma vzhledu.

  Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: Pawell, Majda
  Last updated by: Pawell,