MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Předvolby

Většina voleb dostupných v dialogu <tt>Navigator->Úpravy->Předvolby</tt> je interně řešena jako tzv. předvolby. Každá taková předvolba je určena svým názvem, pomocí kterého je ve zdrojovém kódu odkazováno na její hodnotu (například předvolba <tt>browser.startup.homepage</tt> určuje url domovské stránky prohlížeče).

Výchozí hodnoty předvoleb jsou zapsány v adresáři <tt>\defaults\pref</tt> v javascriptových souborech, které pro určení výchozí hodnoty předvolby volají funkci <tt>pref("jméno předvolby", "hodnota předvolby")</tt>. Výchozí hodnota předvolby v těchto souborech může být určena více než jednou, v takovém případě se použije poslední hodnota, přičemž soubory v tomto adresáři jsou načítány v obráceném abecedním pořadí. Způsob zahrnutí předvoleb do instalátoru bude popsán dále.

Tabulka 2: Pozměněné předvolby

název předvolby nastavená hodnota řeší požadavek
browser.enable_automatic_image_resizing true A.1
font.minimum-size.x-central-euro 12 A.2
font.minimum-size.x-user-def 12 A.2
font.minimum-size.x-western 12 A.2
browser.toolbars.showbutton.go true A.4.2
browser.history_expire_days 90 A.5
browser.tabs.loadInBackground true A.7
mail.toolbars.showbutton.next false A.8.2
mail.toolbars.showbutton.print true A.8.3
mail.forward_message_mode 2 A.9
mailnews.message_display.disable_remote_image true A.10
privacy.popups.first_popup false A.11
privacy.popups.remove_blacklist false A.11
dom.disable_open_during_load true A.11
security.warn_entering_secure false A.12
security.warn_leaving_secure false A.12
security.warn_viewing_mixed false A.12
security.warn_submit_insecure false A.12
network.proxy.ftp "cache.jcu.cz" A.15
network.proxy.ftp_port 3128 A.15
network.proxy.gopher "cache.jcu.cz" A.15
network.proxy.gopher_port 3128 A.15
network.proxy.http "cache.jcu.cz" A.15
network.proxy.http_port 3128 A.15
network.proxy.no_proxies_on "localhost, 127.0.0.1, .jcu.cz" A.15
network.proxy.socks "cache.jcu.cz" A.15
network.proxy.socks_port 3128 A.15
network.proxy.ssl "cache.jcu.cz" A.15
network.proxy.ssl_port 3128 A.15
network.proxy.type 1 A.15
update_notifications.enabled false A.16
calendar.timezone.default "Europe/Prague" A.17

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Poslední aktualizace od: Pawell,