mozilla
Your Search Results

  Přílohy

  CD-ROM přiložený k práci obsahuje ukázku pozměněného instalátoru a veškeré zdrojové kódy. Zdrojové kódy jsou dostupné také na http://plathel.iglu.cz/mozilla/sources/.

  1. Seznam reklamních serverů, z nichž mají být blokovány obrázky

  www3.casino-on-net.com
  as1.falkag.de
  ad2.atlas.sk
  ad.lupa.cz
  ad.elt.sk
  www25.casino-on-net.com
  adx.adrenaline.cz
  adring.sk
  www10.casino-on-net.com
  www22.casino-on-net.com
  www5.casino-on-net.com
  www2.casino-on-net.com
  www9.casino-on-net.com
  www1.casino-on-net.com
  ad.adrenaline.cz
  adsweb.tiscali.cz
  194.213.62.39
  www.addz.sk
  www14.casino-on-net.com
  arbosk.bbmedia.cz
  www26.casino-on-net.com
  spd.atdmt.com
  ad.doubleclick.net
  ads.musiccity.com
  1.im.cz
  www11.casino-on-net.com
  ad2.lupa.cz
  ads.reklama.sk
  www23.casino-on-net.com
  ad.gratex.sk
  www18.casino-on-net.com
  www4.casino-on-net.com
  adx.adrenalinesk.sk
  banner.adrenaline.cz
  www15.casino-on-net.com
  www27.casino-on-net.com
  www7.casino-on-net.com
  www12.casino-on-net.com
  www19.casino-on-net.com
  www6.casino-on-net.com
  adc.zoznam.sk
  realmedia-a800.d4p.net
  mads.msn.com
  newspace.bannersystems.sk
  www16.casino-on-net.com
  ad2.bbmedia.cz
  ad.musiccity.com
  asn.premium.cz
  www8.casino-on-net.com
  ads.msn.com
  ad2.billboard.cz
  www24.casino-on-net.com
  www13.casino-on-net.com
  adarbo2.bbmedia.cz
  adx.adrenaline.sk
  ad.adrenalinesk.sk
  www20.casino-on-net.com
  ad.linx.sk
  gepard.iinfo.cz
  advert.hi-media.com
  ad.kvantum.cz
  bbarbo.billboard.cz
  www17.casino-on-net.com
  4ad.markiza.sk
  www.casino-on-net.com
  www21.casino-on-net.com
  server2.as5000.com
  servedby.advertising.com
  ads.pennyweb.com
  a.r.tv.com
  www28.casino-on-net.com

  2. Záložky

  Tabulka 8: Odkazy přidané do "Osobní" lišty záložek

  zkratka   url
  BF Biologická fakulta http://www.bf.jcu.cz
  PF Pedagogická fakulta http://www.pf.jcu.cz
  TF Teologická fakulta http://www.tf.jcu.cz
  ZSF Zdravotně sociální fakulta http://www.zsf.jcu.cz
  ZF Zemědělská fakulta http://www.zf.jcu.cz
  VURH Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický http://www.vurh.jcu.cz
  HU Historický ústav http://www.hu.jcu.cz
  UFB Ústav fyzikální biologie http://www.ufb.jcu.cz
  KAM Koleje a menzy http://kam.jcu.cz
  Menza   http://menza.jcu.cz

  3. Splashscreen s logem JU

  Soubor:Splash-ju.gif

  4. Panely postranní lišty zahrnuté do instalátoru

  Sloupec "zobrazen?" v tabulce 9 určuje, zda má být ve výchozím nastavení panel zobrazen při spuštění Mozilly ("výchozí"), zda má být zobrazen v seznamu panelů ("ano"), nebo má být pouze zahrnut do nabídky dostupných panelů ("ne").

  Tabulka 9: Panely postranní lišty

  Název panelu url zobrazen?
  Panel JU http://www.jcu.cz/sidebar.html výchozí
  Menza http://menza.jcu.cz/sidebar.html ano
  Státní správa http://www.statnisprava.cz/ebe/redakce.nsf/mozilla ano
  Telefonní seznam http://www.telefonnicislo.cz/mozilla/sidebar.html ano
  Anglicko-český slovník http://slovnik.zcu.cz/online/sidebar.php ano
  Slunečnice.cz http://www.slunecnice.cz/export/mozi...debar.php4?p=5 ne
  underground.cz http://www.underground.cz/sidebar.php ne
  Peníze.cz http://www.penize.cz/nastroje/sidebar/sidebar.asp ne
  Dáma.cz http://www.dama.cz/sidebar.php ne

  5. Přidané typy souborů

  Tabulka 10: Přidané typy souborů

  typ souboru přípona popis typu souboru
  application/msword doc Dokument MS Word
  application/pdf pdf PDF dokument
  application/postscript ps Obrázek ve formátu Postscript
  application/vnd.ms-excel xls List aplikace MS Excel
  application/x-gzip gz Zazipovaný tar archiv
  application/x-rar-compressed rar Rar archiv
  application/x-texinfo texi Texinfo dokuntace
  application/zip zip Zip archiv
  application/x-tar tar Tar archiv
  typ souboru přípona
  application/andrew-inset ez
  application/mac-binhex40 hqx
  application/mac-compactpro cpt
  application/octet-stream bin
  application/oda oda
  application/rtf rtf
  application/sgml sgml
  application/smil smil
  application/vnd.mif mif
  application/vnd.ms-powerpoint ppt
  application/x-bcpio bcpio
  application/x-cdlink vcd
  application/x-cpio cpio
  application/x-csh csh
  application/x-dvi dvi
  application/x-futuresplash spl
  application/x-hdf hdf
  application/x-latex latex
  application/x-sh sh
  application/x-shar shar
  application/x-stuffit sit
  application/x-sv4cpio sv4cpio
  application/x-sv4crc sv4crc
  application/x-tcl tcl
  application/x-tex tex
  application/x-troff tr
  application/x-troff-man man
  application/x-troff-me me
  application/x-troff-ms ms
  application/x-ustar ustar
  application/x-wais-source src
  audio/basic au
  audio/midi midi
  audio/mpeg mp3
  audio/x-aiff aiff
  audio/x-mpegurl m3u
  audio/x-realaudio ra
  audio/x-wav wav
  chemical/x-pdb pdb
  chemical/x-xyz xyz
  model/iges iges
  model/mesh mesh
  model/vrml vrml
  text/richtext rtx
  text/rtf rtf
  text/sgml sgml
  text/tab-separated-values tsv
  video/mpeg mpeg
  video/quicktime qt
  video/vnd.mpegurl mxu
  video/x-msvideo avi
  video/x-sgi-movie movie
  x-conference/x-cooltalk ice

  6. Šablona poštovního účtu

  Oproti původnímu souboru byly odmazány prázdné řádky, aby se soubor vešel na jednu stranu.

   1:<?xml version="1.0"?>
   2:<!DOCTYPE RDF SYSTEM "chrome://jcu/locale/jcuMail.dtd">
   4:<RDF:RDF
   5:  xmlns:NC="http://home.netscape.com/NC-rdf#"
   6:  xmlns:RDF="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
   8: <RDF:Description about="NC:ispinfo">
   9:  <NC:providers>
  10:   <NC:nsIMsgAccount about="domain:jcu.cz">
  12:    <!-- server info -->
  13:    <NC:incomingServer>
  14:     <NC:nsIMsgIncomingServer>
  15:      <NC:prettyName>&jcu.prettyName;</NC:prettyName>
  16:      <NC:hostName>marvin.jcu.cz</NC:hostName>
  17:      <NC:type>imap</NC:type>
  18:      <NC:ServerType-imap>
  19:       <NC:nsIImapIncomingServer>
  20:       <NC:serverDirectory>/mail</NC:serverDirectory>
  21:       </NC:nsIImapIncomingServer>
  22:      </NC:ServerType-imap>
  23:      <NC:isSecure>true</NC:isSecure>
  24:      <NC:check_time>5</NC:check_time>
  25:     </NC:nsIMsgIncomingServer>
  26:    </NC:incomingServer>
  28:    <!-- identity defaults -->
  29:    <NC:identity>
  30:     <NC:nsIMsgIdentity>
  31:      <NC:composeHtml>false</NC:composeHtml>
  32:      <NC:replyOnTop>1</NC:replyOnTop>
  33:     </NC:nsIMsgIdentity>
  34:    </NC:identity>
  36:    <!-- smtp server -->
  37:    <NC:smtp>
  38:     <NC:nsISmtpServer>
  39:      <NC:hostname>marvin.jcu.cz</NC:hostname>
  40:      <NC:trySSL>0</NC:trySSL>
  41:     </NC:nsISmtpServer>
  42:    </NC:smtp>
  44:    <!-- these options were added for 
         www.jcu.cz by Jan Matousek <plathel@centrum.cz> -->
  45:    <NC:selectServerType>true</NC:selectServerType>
  46:    <NC:selectSecureIncoming>true</NC:selectSecureIncoming>
  47:    <NC:createNod32Filter>true</NC:createNod32Filter>
  48:    <NC:sentmailFccFolder>true</NC:sentmailFccFolder>
  50:    <!-- other options... see http://www.mozilla.org/mailnews/?? -->
  51:    <NC:smtpRequiresUsername>true</NC:smtpRequiresUsername>
  52:    <NC:wizardSkipPanels>true</NC:wizardSkipPanels>
  53:    <NC:wizardShortName>&kam.wizardShortName;</NC:wizardShortName>
  54:    <NC:wizardLongName>&kam.wizardLongName;</NC:wizardLongName>
  55:    <NC:wizardShow>true</NC:wizardShow>
  56:    <NC:emailProviderName>&kam.emailProviderName;</NC:emailProviderName>
  57:    <NC:sampleEmail>&jcu.sampleUserName;@jcu.cz</NC:sampleEmail>
  58:    <NC:sampleUserName>&jcu.sampleUserName;</NC:sampleUserName>
  59:    <NC:emailIDDescription>&jcu.emailIDDescription;
        </NC:emailIDDescription>
  60:    <NC:emailIDFieldTitle>&jcu.emailIDFieldTitle;</NC:emailIDFieldTitle>
  61:    <NC:showServerDetailsOnWizardSummary>true
        </NC:showServerDetailsOnWizardSummary>
  62:   </NC:nsIMsgAccount>
  63:  </NC:providers>
  64: </RDF:Description>
  66:</RDF:RDF>
  

  7. Ukázka XUL – Průvodce nastavením pošty

   1:<?xml version="1.0"?>
  37:<?xml-stylesheet href="chrome://messenger/skin/dialogs.css" type="text/css"?> 
  39:<!DOCTYPE wizard [
  40:<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://global/locale/brand.dtd" >
  41:%brandDTD;
  42:<!ENTITY % iiDTD SYSTEM "chrome://jcu/locale/initialImport.dtd" >
  43:%iiDTD;
  44:]>
  46:<wizard xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
  47:    title="&ii.title;" onload="IiWizardLoad();"
  49:    onwizardcancel="return IiWizardCancel();"
  50:    onwizardfinish="IiWizardFinish();">
  52: <script type="application/x-javascript"
     src="chrome://messenger/content/initialImport.js"/>
  53: <stringbundle id="iiStringBundle"
     src="chrome://jcu/locale/initialImport.properties"/>
  55: <wizardpage pageid="introductionPage"
  56:       label="&introduction.label;" next="mainPage">
  58: <description>&introduction.description;</description>
  59: </wizardpage>
  61: <wizardpage pageid="mainPage" label="&main.label;" next="resultPage"
  64:       onpageadvanced="return MainPageAdvanced();">
  65: <description>&main.description;</description>
  66: <description>&whatToDo;</description>
  67: <radiogroup id='typeGroup' value='fromProgram'>
  68:  <radio id='newAccount' value='newAccount' label='&newAccount.label;'
  69:  accesskey="&newAccount.accesskey;"/>
  70:  <radio id='fromProgram' value='fromProgram' label='&fromProgram.label;'
      selected="true" accesskey="&fromProgram.accesskey;"/>
  72: </radiogroup>
  73: </wizardpage>
  75: <wizardpage pageid="newAccountPage" label="&newAccountPage.label;"
  77:       onpageadvanced="return NewAccountPageAdvanced()"
  78:       next="resultPage">
  79: <description>&newAccountNotImported;</description>
  80: </wizardpage>
  82: <wizardpage pageid="resultPage"
  83:       onpageshow="ResultPageShow();"
  84:       label="&resultPage.label;">
  85: <description>&result.description;</description>
  86: </wizardpage>
  88:</wizard>
  

  Průvodce nastavením pošty

  8. Ukázka JavaScriptu – vytvoření poštovního filtru

  37:function createNod32Filter(account) {
  38:  var nodString = "[NOD32: Cleaned]";
  39:  var gRDF = Components.classes["@mozilla.org/rdf/rdf-service;1"].
  40:    getService(Components.interfaces.nsIRDFService);
  41:  var filterList = gRDF.GetResource(account.incomingServer.serverURI).
  42:    GetDelegate("filter", Components.interfaces.nsIMsgFilterList);
  43:  var f = filterList.getFilterNamed(nodString);
  44:  if (f != null) {
  45:    dump("Nod32Filter already exists.\n");
  46:    return true;
  47:  }
  48:  var filter = filterList.createFilter(nodString);
  49:  filter.enabled = true;
  50:  
  51:  filterAction = filter.createAction();
  52:  filterAction.type = Components.interfaces.nsMsgFilterAction.MoveToFolder;
  53:  filterAction.targetFolderUri=account.incomingServer.serverURI + "/Trash";
  54:  filter.appendAction(filterAction);
  55:  filter.filterType = Components.interfaces.nsMsgFilterType.InboxRule;
  56:  
  57:  var searchTerm = filter.createTerm();
  58:  searchTerm.attrib = Components.interfaces.nsMsgSearchAttrib.Subject;
  59:  searchTerm.op = Components.interfaces.nsMsgSearchOp.Contains;
  60:  var v = searchTerm.value.QueryInterface
      (Components.interfaces.nsIMsgSearchValue);
  61:  v.str = nodString;
  62:  searchTerm.value = v;
  63:  filter.searchTerms.AppendElement(searchTerm);
  64:  
  65:  filterList.insertFilterAt(0, filter);
  66:  filterList.saveToDefaultFile();
  67:}
  

  9. Komponenta XPCOM

   1:var jcuProfileStartupModule = {
   2: mClassName:   "JCU Profile Startup",
   3: mContractID:  "@plathel.iglu.cz/profileStartup;1",
   4: mClassID:    Components.ID("F5C7FA81-4F9B-475F-9DBA-95296A290438"),
   5:
   6: getClassObject: function(aCompMgr, aCID, aIID) {
   7:  if (!aCID.equals(this.mClassID))
   8:   throw Components.results.NS_ERROR_NO_INTERFACE;
   9:  if (!aIID.equals(Components.interfaces.nsIFactory))
  10:   throw Components.results.NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED;
  12:  return this.mFactory;
  13: },
  14:
  15: registerSelf: function(aCompMgr, aFileSpec, aLocation, aType) {
  16:  if (kDebug)
  19:  aCompMgr = aCompMgr.QueryInterface(
  20:         Components.interfaces.nsIComponentRegistrar);
  21:  aCompMgr.registerFactoryLocation(this.mClassID, this.mClassName, 
  22:   this.mContractID, aFileSpec, aLocation, aType);
  24:  this.getCategoryManager().addCategoryEntry("profile-startup-category", 
  25:   this.mContractID, "", true, true);
  26: },
  27:
  28: unregisterSelf: function(aCompMgr, aFileSpec, aLocation) {
  29:  aCompMgr = aCompMgr.QueryInterface(
  30:         Components.interfaces.nsIComponentRegistrar);
  31:  aCompMgr.unregisterFactoryLocation(this.mClassID, aFileSpec);
  32:
  33:  this.getCategoryManager().deleteCategoryEntry("profile-startup-category", 
  34:   this.mContractID, true);
  35: },
  36:
  37: canUnload: function(aCompMgr) {
  38:  return true;
  39: },
  40:
  41: getCategoryManager: function() {
  42:  return Components.classes["@mozilla.org/categorymanager;1"].
  43:   getService(Components.interfaces.nsICategoryManager);
  44: },
  45:
  46: mFactory: {
  47:  createInstance: function(aOuter, aIID) {
  48:   if (aOuter != null)
  49:    throw Components.results.NS_ERROR_NO_AGGREGATION;
  50:   if (!aIID.equals(Components.interfaces.nsIProfileStartupListener) &&
  51:      !aIID.equals(Components.interfaces.nsISupports))
  52:    throw Components.results.NS_ERROR_INVALID_ARG;
  53:
  54:   // return the singleton 
  55:   return jcuProfileStartup.QueryInterface(aIID);
  56:  },
  57:
  58:  lockFactory: function(aLock) {
  59:   // quiten warnings
  60:  }
  61: }
  62:};
  63:
  64:function NSGetModule(aCompMgr, aFileSpec) {
  65: return jcuProfileStartupModule;
  66:}
  

  Screenshot Mozilly se zobrazeným menu

  <center>

  Screenshot upravené Mozilly

  </center>

  Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: Pawell, Majda
  Last updated by: Pawell,