MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Přílohy

CD-ROM přiložený k práci obsahuje ukázku pozměněného instalátoru a veškeré zdrojové kódy. Zdrojové kódy jsou dostupné také na http://plathel.iglu.cz/mozilla/sources/.

1. Seznam reklamních serverů, z nichž mají být blokovány obrázky

www3.casino-on-net.com
as1.falkag.de
ad2.atlas.sk
ad.lupa.cz
ad.elt.sk
www25.casino-on-net.com
adx.adrenaline.cz
adring.sk
www10.casino-on-net.com
www22.casino-on-net.com
www5.casino-on-net.com
www2.casino-on-net.com
www9.casino-on-net.com
www1.casino-on-net.com
ad.adrenaline.cz
adsweb.tiscali.cz
194.213.62.39
www.addz.sk
www14.casino-on-net.com
arbosk.bbmedia.cz
www26.casino-on-net.com
spd.atdmt.com
ad.doubleclick.net
ads.musiccity.com
1.im.cz
www11.casino-on-net.com
ad2.lupa.cz
ads.reklama.sk
www23.casino-on-net.com
ad.gratex.sk
www18.casino-on-net.com
www4.casino-on-net.com
adx.adrenalinesk.sk
banner.adrenaline.cz
www15.casino-on-net.com
www27.casino-on-net.com
www7.casino-on-net.com
www12.casino-on-net.com
www19.casino-on-net.com
www6.casino-on-net.com
adc.zoznam.sk
realmedia-a800.d4p.net
mads.msn.com
newspace.bannersystems.sk
www16.casino-on-net.com
ad2.bbmedia.cz
ad.musiccity.com
asn.premium.cz
www8.casino-on-net.com
ads.msn.com
ad2.billboard.cz
www24.casino-on-net.com
www13.casino-on-net.com
adarbo2.bbmedia.cz
adx.adrenaline.sk
ad.adrenalinesk.sk
www20.casino-on-net.com
ad.linx.sk
gepard.iinfo.cz
advert.hi-media.com
ad.kvantum.cz
bbarbo.billboard.cz
www17.casino-on-net.com
4ad.markiza.sk
www.casino-on-net.com
www21.casino-on-net.com
server2.as5000.com
servedby.advertising.com
ads.pennyweb.com
a.r.tv.com
www28.casino-on-net.com

2. Záložky

Tabulka 8: Odkazy přidané do "Osobní" lišty záložek

zkratka   url
BF Biologická fakulta http://www.bf.jcu.cz
PF Pedagogická fakulta http://www.pf.jcu.cz
TF Teologická fakulta http://www.tf.jcu.cz
ZSF Zdravotně sociální fakulta http://www.zsf.jcu.cz
ZF Zemědělská fakulta http://www.zf.jcu.cz
VURH Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický http://www.vurh.jcu.cz
HU Historický ústav http://www.hu.jcu.cz
UFB Ústav fyzikální biologie http://www.ufb.jcu.cz
KAM Koleje a menzy http://kam.jcu.cz
Menza   http://menza.jcu.cz

3. Splashscreen s logem JU

Soubor:Splash-ju.gif

4. Panely postranní lišty zahrnuté do instalátoru

Sloupec "zobrazen?" v tabulce 9 určuje, zda má být ve výchozím nastavení panel zobrazen při spuštění Mozilly ("výchozí"), zda má být zobrazen v seznamu panelů ("ano"), nebo má být pouze zahrnut do nabídky dostupných panelů ("ne").

Tabulka 9: Panely postranní lišty

Název panelu url zobrazen?
Panel JU http://www.jcu.cz/sidebar.html výchozí
Menza http://menza.jcu.cz/sidebar.html ano
Státní správa http://www.statnisprava.cz/ebe/redakce.nsf/mozilla ano
Telefonní seznam http://www.telefonnicislo.cz/mozilla/sidebar.html ano
Anglicko-český slovník http://slovnik.zcu.cz/online/sidebar.php ano
Slunečnice.cz http://www.slunecnice.cz/export/mozi...debar.php4?p=5 ne
underground.cz http://www.underground.cz/sidebar.php ne
Peníze.cz http://www.penize.cz/nastroje/sidebar/sidebar.asp ne
Dáma.cz http://www.dama.cz/sidebar.php ne

5. Přidané typy souborů

Tabulka 10: Přidané typy souborů

typ souboru přípona popis typu souboru
application/msword doc Dokument MS Word
application/pdf pdf PDF dokument
application/postscript ps Obrázek ve formátu Postscript
application/vnd.ms-excel xls List aplikace MS Excel
application/x-gzip gz Zazipovaný tar archiv
application/x-rar-compressed rar Rar archiv
application/x-texinfo texi Texinfo dokuntace
application/zip zip Zip archiv
application/x-tar tar Tar archiv
typ souboru přípona
application/andrew-inset ez
application/mac-binhex40 hqx
application/mac-compactpro cpt
application/octet-stream bin
application/oda oda
application/rtf rtf
application/sgml sgml
application/smil smil
application/vnd.mif mif
application/vnd.ms-powerpoint ppt
application/x-bcpio bcpio
application/x-cdlink vcd
application/x-cpio cpio
application/x-csh csh
application/x-dvi dvi
application/x-futuresplash spl
application/x-hdf hdf
application/x-latex latex
application/x-sh sh
application/x-shar shar
application/x-stuffit sit
application/x-sv4cpio sv4cpio
application/x-sv4crc sv4crc
application/x-tcl tcl
application/x-tex tex
application/x-troff tr
application/x-troff-man man
application/x-troff-me me
application/x-troff-ms ms
application/x-ustar ustar
application/x-wais-source src
audio/basic au
audio/midi midi
audio/mpeg mp3
audio/x-aiff aiff
audio/x-mpegurl m3u
audio/x-realaudio ra
audio/x-wav wav
chemical/x-pdb pdb
chemical/x-xyz xyz
model/iges iges
model/mesh mesh
model/vrml vrml
text/richtext rtx
text/rtf rtf
text/sgml sgml
text/tab-separated-values tsv
video/mpeg mpeg
video/quicktime qt
video/vnd.mpegurl mxu
video/x-msvideo avi
video/x-sgi-movie movie
x-conference/x-cooltalk ice

6. Šablona poštovního účtu

Oproti původnímu souboru byly odmazány prázdné řádky, aby se soubor vešel na jednu stranu.

 1:<?xml version="1.0"?>
 2:<!DOCTYPE RDF SYSTEM "chrome://jcu/locale/jcuMail.dtd">
 4:<RDF:RDF
 5:  xmlns:NC="http://home.netscape.com/NC-rdf#"
 6:  xmlns:RDF="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
 8: <RDF:Description about="NC:ispinfo">
 9:  <NC:providers>
10:   <NC:nsIMsgAccount about="domain:jcu.cz">
12:    <!-- server info -->
13:    <NC:incomingServer>
14:     <NC:nsIMsgIncomingServer>
15:      <NC:prettyName>&jcu.prettyName;</NC:prettyName>
16:      <NC:hostName>marvin.jcu.cz</NC:hostName>
17:      <NC:type>imap</NC:type>
18:      <NC:ServerType-imap>
19:       <NC:nsIImapIncomingServer>
20:       <NC:serverDirectory>/mail</NC:serverDirectory>
21:       </NC:nsIImapIncomingServer>
22:      </NC:ServerType-imap>
23:      <NC:isSecure>true</NC:isSecure>
24:      <NC:check_time>5</NC:check_time>
25:     </NC:nsIMsgIncomingServer>
26:    </NC:incomingServer>
28:    <!-- identity defaults -->
29:    <NC:identity>
30:     <NC:nsIMsgIdentity>
31:      <NC:composeHtml>false</NC:composeHtml>
32:      <NC:replyOnTop>1</NC:replyOnTop>
33:     </NC:nsIMsgIdentity>
34:    </NC:identity>
36:    <!-- smtp server -->
37:    <NC:smtp>
38:     <NC:nsISmtpServer>
39:      <NC:hostname>marvin.jcu.cz</NC:hostname>
40:      <NC:trySSL>0</NC:trySSL>
41:     </NC:nsISmtpServer>
42:    </NC:smtp>
44:    <!-- these options were added for 
       www.jcu.cz by Jan Matousek <plathel@centrum.cz> -->
45:    <NC:selectServerType>true</NC:selectServerType>
46:    <NC:selectSecureIncoming>true</NC:selectSecureIncoming>
47:    <NC:createNod32Filter>true</NC:createNod32Filter>
48:    <NC:sentmailFccFolder>true</NC:sentmailFccFolder>
50:    <!-- other options... see http://www.mozilla.org/mailnews/?? -->
51:    <NC:smtpRequiresUsername>true</NC:smtpRequiresUsername>
52:    <NC:wizardSkipPanels>true</NC:wizardSkipPanels>
53:    <NC:wizardShortName>&kam.wizardShortName;</NC:wizardShortName>
54:    <NC:wizardLongName>&kam.wizardLongName;</NC:wizardLongName>
55:    <NC:wizardShow>true</NC:wizardShow>
56:    <NC:emailProviderName>&kam.emailProviderName;</NC:emailProviderName>
57:    <NC:sampleEmail>&jcu.sampleUserName;@jcu.cz</NC:sampleEmail>
58:    <NC:sampleUserName>&jcu.sampleUserName;</NC:sampleUserName>
59:    <NC:emailIDDescription>&jcu.emailIDDescription;
      </NC:emailIDDescription>
60:    <NC:emailIDFieldTitle>&jcu.emailIDFieldTitle;</NC:emailIDFieldTitle>
61:    <NC:showServerDetailsOnWizardSummary>true
      </NC:showServerDetailsOnWizardSummary>
62:   </NC:nsIMsgAccount>
63:  </NC:providers>
64: </RDF:Description>
66:</RDF:RDF>

7. Ukázka XUL – Průvodce nastavením pošty

 1:<?xml version="1.0"?>
37:<?xml-stylesheet href="chrome://messenger/skin/dialogs.css" type="text/css"?> 
39:<!DOCTYPE wizard [
40:<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://global/locale/brand.dtd" >
41:%brandDTD;
42:<!ENTITY % iiDTD SYSTEM "chrome://jcu/locale/initialImport.dtd" >
43:%iiDTD;
44:]>
46:<wizard xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
47:    title="&ii.title;" onload="IiWizardLoad();"
49:    onwizardcancel="return IiWizardCancel();"
50:    onwizardfinish="IiWizardFinish();">
52: <script type="application/x-javascript"
   src="chrome://messenger/content/initialImport.js"/>
53: <stringbundle id="iiStringBundle"
   src="chrome://jcu/locale/initialImport.properties"/>
55: <wizardpage pageid="introductionPage"
56:       label="&introduction.label;" next="mainPage">
58: <description>&introduction.description;</description>
59: </wizardpage>
61: <wizardpage pageid="mainPage" label="&main.label;" next="resultPage"
64:       onpageadvanced="return MainPageAdvanced();">
65: <description>&main.description;</description>
66: <description>&whatToDo;</description>
67: <radiogroup id='typeGroup' value='fromProgram'>
68:  <radio id='newAccount' value='newAccount' label='&newAccount.label;'
69:  accesskey="&newAccount.accesskey;"/>
70:  <radio id='fromProgram' value='fromProgram' label='&fromProgram.label;'
    selected="true" accesskey="&fromProgram.accesskey;"/>
72: </radiogroup>
73: </wizardpage>
75: <wizardpage pageid="newAccountPage" label="&newAccountPage.label;"
77:       onpageadvanced="return NewAccountPageAdvanced()"
78:       next="resultPage">
79: <description>&newAccountNotImported;</description>
80: </wizardpage>
82: <wizardpage pageid="resultPage"
83:       onpageshow="ResultPageShow();"
84:       label="&resultPage.label;">
85: <description>&result.description;</description>
86: </wizardpage>
88:</wizard>

Průvodce nastavením pošty

8. Ukázka JavaScriptu – vytvoření poštovního filtru

37:function createNod32Filter(account) {
38:  var nodString = "[NOD32: Cleaned]";
39:  var gRDF = Components.classes["@mozilla.org/rdf/rdf-service;1"].
40:    getService(Components.interfaces.nsIRDFService);
41:  var filterList = gRDF.GetResource(account.incomingServer.serverURI).
42:    GetDelegate("filter", Components.interfaces.nsIMsgFilterList);
43:  var f = filterList.getFilterNamed(nodString);
44:  if (f != null) {
45:    dump("Nod32Filter already exists.\n");
46:    return true;
47:  }
48:  var filter = filterList.createFilter(nodString);
49:  filter.enabled = true;
50:  
51:  filterAction = filter.createAction();
52:  filterAction.type = Components.interfaces.nsMsgFilterAction.MoveToFolder;
53:  filterAction.targetFolderUri=account.incomingServer.serverURI + "/Trash";
54:  filter.appendAction(filterAction);
55:  filter.filterType = Components.interfaces.nsMsgFilterType.InboxRule;
56:  
57:  var searchTerm = filter.createTerm();
58:  searchTerm.attrib = Components.interfaces.nsMsgSearchAttrib.Subject;
59:  searchTerm.op = Components.interfaces.nsMsgSearchOp.Contains;
60:  var v = searchTerm.value.QueryInterface
    (Components.interfaces.nsIMsgSearchValue);
61:  v.str = nodString;
62:  searchTerm.value = v;
63:  filter.searchTerms.AppendElement(searchTerm);
64:  
65:  filterList.insertFilterAt(0, filter);
66:  filterList.saveToDefaultFile();
67:}

9. Komponenta XPCOM

 1:var jcuProfileStartupModule = {
 2: mClassName:   "JCU Profile Startup",
 3: mContractID:  "@plathel.iglu.cz/profileStartup;1",
 4: mClassID:    Components.ID("F5C7FA81-4F9B-475F-9DBA-95296A290438"),
 5:
 6: getClassObject: function(aCompMgr, aCID, aIID) {
 7:  if (!aCID.equals(this.mClassID))
 8:   throw Components.results.NS_ERROR_NO_INTERFACE;
 9:  if (!aIID.equals(Components.interfaces.nsIFactory))
10:   throw Components.results.NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED;
12:  return this.mFactory;
13: },
14:
15: registerSelf: function(aCompMgr, aFileSpec, aLocation, aType) {
16:  if (kDebug)
19:  aCompMgr = aCompMgr.QueryInterface(
20:         Components.interfaces.nsIComponentRegistrar);
21:  aCompMgr.registerFactoryLocation(this.mClassID, this.mClassName, 
22:   this.mContractID, aFileSpec, aLocation, aType);
24:  this.getCategoryManager().addCategoryEntry("profile-startup-category", 
25:   this.mContractID, "", true, true);
26: },
27:
28: unregisterSelf: function(aCompMgr, aFileSpec, aLocation) {
29:  aCompMgr = aCompMgr.QueryInterface(
30:         Components.interfaces.nsIComponentRegistrar);
31:  aCompMgr.unregisterFactoryLocation(this.mClassID, aFileSpec);
32:
33:  this.getCategoryManager().deleteCategoryEntry("profile-startup-category", 
34:   this.mContractID, true);
35: },
36:
37: canUnload: function(aCompMgr) {
38:  return true;
39: },
40:
41: getCategoryManager: function() {
42:  return Components.classes["@mozilla.org/categorymanager;1"].
43:   getService(Components.interfaces.nsICategoryManager);
44: },
45:
46: mFactory: {
47:  createInstance: function(aOuter, aIID) {
48:   if (aOuter != null)
49:    throw Components.results.NS_ERROR_NO_AGGREGATION;
50:   if (!aIID.equals(Components.interfaces.nsIProfileStartupListener) &&
51:      !aIID.equals(Components.interfaces.nsISupports))
52:    throw Components.results.NS_ERROR_INVALID_ARG;
53:
54:   // return the singleton 
55:   return jcuProfileStartup.QueryInterface(aIID);
56:  },
57:
58:  lockFactory: function(aLock) {
59:   // quiten warnings
60:  }
61: }
62:};
63:
64:function NSGetModule(aCompMgr, aFileSpec) {
65: return jcuProfileStartupModule;
66:}

Screenshot Mozilly se zobrazeným menu

<center>

Screenshot upravené Mozilly

</center>

Informace o původním dokumentu

 • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,