Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Nastavení výchozího prohlížeče a poštovního programu

Při prvním spuštění Navigatoru (či Messengeru) je při běžném nastavení zobrazen dialog, který se uživatele zeptá, zda si přeje nastavit Navigator (Messenger) výchozím prohlížečem (poštovním programem). Aby se místo zobrazení tohoto dialogu program rovnou nastavil jako výchozí, bylo nutné přímo pozměnit zdrojový kód Navigatoru a Messengeru. Aby automatické nastavení proběhlo pouze jednou při prvním spuštění, zavedl jsem dvě nové předvolby <tt>jcu.setDefaultBrowser</tt> a <tt>jcu.setDefaultMailClient</tt>, které mají výchozí hodnotu <tt>true</tt> a po nastavení výchozím programem je jejich hodnota nastavena na <tt>false</tt>.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Pawell, Majda
 Last updated by: Pawell,