MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Nastavení výchozího prohlížeče a poštovního programu

Při prvním spuštění Navigatoru (či Messengeru) je při běžném nastavení zobrazen dialog, který se uživatele zeptá, zda si přeje nastavit Navigator (Messenger) výchozím prohlížečem (poštovním programem). Aby se místo zobrazení tohoto dialogu program rovnou nastavil jako výchozí, bylo nutné přímo pozměnit zdrojový kód Navigatoru a Messengeru. Aby automatické nastavení proběhlo pouze jednou při prvním spuštění, zavedl jsem dvě nové předvolby <tt>jcu.setDefaultBrowser</tt> a <tt>jcu.setDefaultMailClient</tt>, které mají výchozí hodnotu <tt>true</tt> a po nastavení výchozím programem je jejich hodnota nastavena na <tt>false</tt>.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,