MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Nastavení složky vyrovnávací paměti

Mozilla používá diskovou cache, kterou ve výchozím nastavení ukládá do podsložky uživatelského profilu. V počítačových učebnách jsou používány tzv. cestovní profily (vlastnost operačního systému, nikoli vlastnost Mozilly), tzn. že osobní nastavení jednotlivých studentů jsou ukládána centrálně a student má své nastavení k dispozici z kteréhokoli počítače v učebně, na který se přihlásí. Cestovní profil obsahuje i adresář uživatelského profilu Mozilly. V tomto případě by disková cache v uživatelském profilu zbytečně zabírala místo v cestovním profilu studenta, a tím i místo na centrálním serveru, kde jsou cestovní profily reálně uloženy. Proto je nutné nastavit umístění diskové vyrovnávací paměti do dočasné složky <tt>%temp%\mozilla\cache</tt>, která se po odhlášení uživatele smaže.

To je vyřešeno pomocí konfiguračního souboru, ve kterém lze, na rozdíl od souborů s výchozími hodnotami předvoleb v <tt>\defaults\pref</tt>, volat funkci <tt>getenv("proměnná prostředí")</tt>, zapsanou v souboru <tt>\defaults\autoconfig\prefCalls.js</tt>. Způsob zahrnutí konfiguračního souboru do instalátoru bude popsán dále.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,