Menu hlavních oken

Přidání položek do menu a podobné rozšiřování uživatelského rozhraní se v jazyce XUL řeší pomocí tzv. overlays. Overlays umožňují rozšířit stávající uživatelské rozhraní o nové prvky, aniž by bylo nutné přímo pozměňovat zdrojový kód původního uživatelského rozhraní. V souboru obsahujícím overlay je prvek, který má být rozšířen, určen pomocí atributu <tt>id</tt>. Tabulka 5 shrnuje soubory, které obsahují menu hlavních oken Mozilly a <tt>id</tt> těchto menu. Umístění souborů je uvedeno pomocí speciálního protokolu <tt>chrome</tt>, pomocí kterého je v Mozille odkazováno na jednotlivé soubory se zdrojovým kódem uživatelského rozhraní a jiné lokalizované zdroje.

Tabulka 5: Soubory obsahující menu hlavních oken Mozilly

okno soubor id menu
Navigator chrome://navigator/content/navigatorOverlay.xul main-menubar
Messenger chrome://messenger/content/mailWindowOverlay.xul mailMenubar
Kalendář chrome://calendar/content/menuOverlay.xul main-menubar
Databáze kontaktů chrome://messenger/content/addressbo...ddressbook.xul ab-menubar
Editor chrome://editor/content/editor.xul main-menubar

Soubory obsahující overlay pro menu hlavních oken jsou umístěny v obsahu chrome balíčku <tt>jcu</tt>. Vlastní obsah tohoto menu je pomocí "XUL Templates" generován dynamicky ze souboru ve formátu RDF. Umístění tohoto RDF souboru je nastaveno pomocí předvolby <tt>jcu.remoteMenu.url</tt>. Aby mohl být obsah menu centrálně spravován, je tento RDF soubor umístěn na webovém serveru, což znemožňuje použití běžných lokalizačních prostředků Mozilly pro vytvoření jednotlivých jazykových verzí. Proto je předvolbou <tt>jcu.remoteMenu.url</tt> nastaven pouze adresář, ve kterém se nachází RDF soubory s obsahy menu v jednotlivých jazycích. Jméno souboru RDF, který bude použit v tom kterém jazyce, je nastaveno pomocí vlastnosti <tt>chrome://jcu/locale/jcuMenu.properti...alizedMenuFile</tt>, která je závislá na vybraném jazykovém balíku. Screenshot Mozilly s otevřeným menu je v příloze 10.

Tabulka 6: Jména souborů RDF s obsahem menu v závislosti na jazykové verzi

jazyk jméno souboru
čeština remoteMenu.cs.xml
angličtina remoteMenu.en.xml

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,