Co je to Mozilla

Mozilla je balík programů pro práci s internetem. Mozilla jako taková vznikla po otevření zdrojového kódu prohlížečeNetscape Navigator (později nazvanéhoNetscape Communicator), na jehož základech je postavena. Na vývoji Mozilly se podílí velká komunita vývojářů z celého světa. Někteří z nich jsou zaměstnáni firmami, které využívají Mozillu ve svých projektech, někteří se na vývoji podílejí v rámci svého studia a jiní dokonce ve svém volném čase. I přesto, nebo možná právě proto, patří v současné době Mozilla ke špičce mezi internetovými prohlížeči a poštovními programy.

"Mozilla" bylo původně kódové označení pro Netscape Navigator, později byl červený dinosaurus "Mozilla" maskotem firmy Netscape. "Mozilla.org" je organizace, která vznikla po otevření zdrojových kódů Netscape Navigatoru, jejíž úkolem je udržovat hlavní linii vývoje a poskytnout celé komunitě potřebné zázemí. Dnes je "Mozilla" označení pro softwarový balík obsahující jednolité propojení internetového prohlížeče, poštovního programu a dalších nástrojů. Kromě této jednolité distribuce je dnes komunitou okolo Mozilla.org vyvíjen iMozilla Firefox (samostatný odlehčený internetový prohlížeč),Mozilla Thunderbird (samostatný poštovní program) aCamino (internetový prohlížeč upravený pro specifika operačního systému Mac OS X). Na základě zdrojového kódu Mozilly je postaven i prohlížečNetscape verze 6 a 7. Mozilla je původně v angličtině, ale její architektura pamatuje i na lokalizaci do jiných jazyků. Proto vznikl i projekt CZilla.cz, který zajišťuje lokalizaci Mozilly do češtiny.

Hlavními přednostmi Mozilly je široká podpora internetových standardů, multiplatformnost (tj. že je dostupná na více operačních systémech), otevřenost zdrojového kódu a v neposlední řadě též bezpečnost a odolnost proti různým virům a jiným problémům dominujícího prohlížeče Microsoft Internet Explorer. V době psaní této práce je Mozilla dostupná ve verzi 1.6 a na vydání verze 1.7 se intenzivně pracuje.

Mezi hlavní nástroje softwarového balíku Mozilla patří "Prohlížeč" (dále označuji jako Navigator), "Pošta & Diskuze" (dále označuji jako Messenger), "Editor", "Databáze kontaktů" a "Kalendář."

Mozilla je z velké části napsána v jazyce C++ a jednotlivé logické části zdrojových kódů jsou rozděleny do modulů pomocí technologie XPCOM. Uživatelské rozhraní zapsané v jazyce C++ by bylo ovšem platformně závislé, proto je celé uživatelské rozhraní Mozilly postaveno na technologii Cross Platform Front End (XPFE). Základními kameny této technologie jsou jazyky XUL, CSS a JavaScript, jehož propojení s moduly XPCOM umožňuje technologie XPConnect.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,