MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Úvodní dialog k výběru domovské stránky

Abych umožnil zobrazení tohoto dialogu při spuštění Mozilly, vytvořil jsem JavaScriptovou XPCOM komponentu s contract id <tt>@plathel.iglu.cz/profileStartup;1</tt>. Při registraci se tato komponenta přihlásí do kategorie <tt>profile-startup-category</tt> v Category Manageru (contract id <tt>@mozilla.org/categorymanager;1</tt>, rozhraní <tt>nsICategoryManager</tt>), což zajistí, že při načtení libovolného uživatelského profilu je komponenta <tt>@plathel.iglu.cz/profileStartup;1</tt> načtena a je zavolána její metoda <tt>onProfileStartup</tt> z rozhraní <tt>nsIProfileStartupListener</tt>.

Aby se zobrazil dialog k výběru domovské stránky pouze při prvním spuštění daného profilu, zavedl jsem novou předvolbu <tt>jcu.selectHomepage</tt>, jejíž výchozí hodnota je <tt>true</tt>, a kterou po vybrání domovské stránky nastavím na <tt>false</tt>.

Dialog k výběru domovské stránky je napsán v jazyce XUL a JavaScript, ostatně jako celé uživatelské rozhraní Mozilly. Právě tato spolupráce XUL a JavaScriptu s komponentami XPCOM je označována jako XPFE. Zdrojové soubory tohoto dialogu jsou umístěny v obsahu chrome balíčku <tt>jcu</tt> umístěného v souboru <tt>/jcu.xpi!/bin/chrome/jcu.jar</tt>.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,