Úprava instalace Mozilly pro potřeby instituce

Soubor:Splash-ju.gif

Název práce: Úprava instalace Mozilly pro potřebu instituce
Obor: 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika
Autor: Jan Matoušek (http://plathel.iglu.cz/mozilla/)
Škola: Gymnázium Jiřího Wolkra, Kollárova 3, 79601 Prostějov
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Odvářka
Datum: 5. dubna 2004

PDF verze: http://ftp.czilla.cz/devel/doc/soc-u...nstalatoru.pdf

Abstrakt

Práce se zabývá možností vytvoření pozměněné instalace Mozilly (balíku programů pro práci s internetem, který má otevřený zdrojový kód) pro potřeby Jihočeské univerzity. Na příkladu Jihočeské univerzity jsem se pokusil dokázat, že při znalosti fungování samotného programu jej lze snadno přizpůsobit pro specifické potřeby prakticky jakkoliv velké instituce či firmy.

Pozměněná instalace je přednastavena na podmínky na JU (např. proxy servery), usnadňuje použití emailu na poštovních serverech JU, obsahuje centrálně spravovatelné menu s odkazy na internetové služby JU a zahrnuje blokování nežádoucích reklam a pop-up oken. Vytvořený instalátor umožňuje automatickou síťovou instalaci. Práce také řeší problematiku přechodu na Mozillu z jiných poštovních programů a integraci Mozilly do operačního systému.

Změny v instalátoru jsou provedeny s důrazem na použití svobodného softwaru pomocí aktuálních technologií spojených s vývojem Mozilly (například XPCOM, XPFE a XPInstall) a rozvojem internetu obecně (jako je například jazyk XUL či RDF). Instalátor vytvořený na základě této práce bude nainstalován do počítačových učeben na JU, na počítače zaměstnanců a bude poskytnut k instalaci studentům na kolejích.

Klíčová slova: Mozilla, instalátor, instalace, XPFE

Poděkování

  • Janě Koutné, za její motivaci.
  • Martinu Hassmanovi a Laďovi Odvářkovi, za jejich trpělivost.
  • Pavlu Cvrčkovi, za parametry Mozilla Backupu.
  • Firmě Vahal1, za prostor poskytnutý na FTP serveru.
  • Georgii Clarke Mendos, za korektury překladů do angličtiny.
  • Rodičům, za počítač a podporu.
  • Anně Průšové a Michalu Šmucrovi, za týden studijního volna.
  • Radku Vláčilovi, za jeho nedůvěru v dokončení této práce.
  • Okresní komisi SOČ, za příjemně pozdní termín okresního kola :-)

Obsah

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: Sebastianz, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: Sebastianz,