ibesora

Member since
ibesora

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Array.prototype.push()


L'API WebGL: Gràfics 2D i 3D al web


L'API WebGL: Gràfics 2D i 3D al web


Translation to Catalan

Herència i la cadena de prototipus


Correcció d'alguns errors gramaticals i d'expressions que no s'utilitzen a Catalunya. Canvis d'ECMAScript 6 per a ECMAScript 2015 per utilitzar el nom oficial

Herència i la cadena de prototipus


Correcció d'alguns errors gramaticals i d'expressions que no s'utilitzen a Catalunya.