<element>

Nota: Aquest element s'ha eliminat de l'especificació. Vegeu això per més informació de l'editor de l'especificació.

Resum

L'element HTML <element>  s'utilitza per definir nous elements DOM personalitzats.

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

Exemples

El text va aquí.

Més text va aquí.

Especificacions

L'element <element> es torbava antigament dins d'un esborrany de l'especificació de Elements personalitzats però s'ha eliminat.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic ? ? ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ?

Vegeu també