<command>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Nota: L'element comand s'ha eliminat de Gecko 24.0 en favor de l'element <menuitem>. Firefox mai ha donat suport a aquest element comand, i s'ha abandonat la implementació de la interfície DOM HTMLCommandElement existent a Firefox 24.

Sumari

L'element comand representa un comando que l'usuari pot invocar.

Categories de contingut contingut de flux, phrasing content, contingut metadata.
Contingut permès Cap, és un empty element.
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatori, però, com que és un element buit, l'ús d'una etiqueta final està prohibit.
Elements pares permesos només <colgroup>, encara que  implícitament pot ser definida com la seva etiqueta d'inici però no és obligatòria. La <colgroup> no ha de tenir un <span> com a fill.
Interfície DOM HTMLCommandElement Obsolete since Gecko 24

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

checked
Indica si comand es seleccionat. S'ha d'ometre llevat que l'atribut type és checkbox o radio.
disabled
Indica que comand no està disponible..
icon
Dóna una imatge que representa el comand.
label
El nom del command tal com es mostra a l'usuari.
radiogroup
Aquest atribut dóna el nom del grup d'ordres, amb un type radio, que es commuta quan s'alterna el propi comandament. S'ha omès aquest atribut llevat que l'atribut type sigui radio.
type
Aquest atribut indica el tipus de comandt. Això pot ser un dels tres valors.
  • command o buit que és l'estat per defecte, i indica que es tracta d'un comand normal.

  • checkbox indica que command s'alterna amb un checkbox.

  • radio indica que command s'alterna amb un radiobutton.

Exemples

<command type="command" label="Save" icon="icons/save.png" onclick="save()">

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<command>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<command>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support No support No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support No support No support No support