DataView.prototype

La propietat DataView.prototype representa el prototip de l'objecte DataView.

Property attributes of DataView.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripci贸

Les inst脿ncies DataView hereten de DataView.prototype. Com passa amb tots els constructors, podeu canviar l'objecte prototip del constructor per produir canvis a totes les inst脿ncies DataView.

Propietats

DataView.prototype.constructor
Especifica la funci贸 que crea un prototip de l'objecte. El valor inicial 茅s el constructor integrat est脿ndard DataView.
DataView.prototype.buffer Read only
L'ArrayBuffer referenciat per aquesta vista. Fixat en el temps de construcci贸 i per tant 茅s nom茅s de lectura.
DataView.prototype.byteLength (en-US) Read only
La llarg脿ria (en bytes) d'aquesta vista des del comen莽ament del seu ArrayBuffer. Fixat en el temps de construcci贸 i per tant 茅s nom茅s de lectura.
DataView.prototype.byteOffset (en-US) Read only
La posici贸 (en bytes) d'aquesta vista des de l'inici del seu ArrayBuffer. Fixat en el temps de construcci贸 i per tant 茅s nom茅s de lectura.

M猫todes

Lectura

DataView.prototype.getInt8() (en-US)
Obt茅 un nombre sencer (byte) de 8 bits amb signe al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getUint8() (en-US)
Obt茅 un nombre sencer sense signe de 8 bits (unsigned byte) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getInt16() (en-US)
Obt茅 un nombre sencer de 16 bits (short) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getUint16() (en-US)
Obt茅 un nombre sencer sense signe de 16 bits (unsigned short) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getInt32() (en-US)
Obt茅 un nombre sencer de 32 bits (long) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getUint32() (en-US)
Obt茅 un nombre sencer sense signe de 31 bits (unsigned long) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getFloat32()
Obt茅 un nombre en coma flotant amb signe de 32 bits (float) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getFloat64() (en-US)
Obt茅 un nombre en coma flotant amb signe de 64 bits (double) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.

Escritura

DataView.prototype.setInt8() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer de 8 bits (byte) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setUint8() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer sense signe de 8 bits (unsigned byte) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setInt16() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer amb signe de 16 bits (short) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setUint16() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer sense signe de 16 bits (unsigned short) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setInt32() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer amb signe de 32 bits (long) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setUint32() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer sense signe de 32 bits  (unsigned long) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setFloat32() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre en coma flotant amb signe de 32 bits (float) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setFloat64() (en-US)
Emmagatzema el valor d'un nombre en coma flotant amb signe de 64 bits (double) al byte de posici贸 especificat des de l'inici de la vista.

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'DataView.prototype' in that specification.
Standard Definici贸 inicial.

Compatibilitat amb navegador

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic 9.0 15.0 (15.0) 10 12.1 5.1
Caracter铆stica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic 4.0 (Yes) 15.0 (15) ? 12.0 4.2

Vegeu tamb茅