DataView.prototype

La propietat DataView.prototype representa el prototip de l'objecte DataView.

Property attributes of DataView.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Les instàncies DataView hereten de DataView.prototype. Com passa amb tots els constructors, podeu canviar l'objecte prototip del constructor per produir canvis a totes les instàncies DataView.

Propietats

DataView.prototype.constructor
Especifica la funció que crea un prototip de l'objecte. El valor inicial és el constructor integrat estàndard DataView.
DataView.prototype.buffer Read only
L'ArrayBuffer referenciat per aquesta vista. Fixat en el temps de construcció i per tant és només de lectura.
DataView.prototype.byteLength Read only
La llarg√†ria (en bytes) d'aquesta vista des del comen√ßament del seu ArrayBuffer. Fixat en el temps de construcci√≥ i per tant √©s nom√©s de lectura.
DataView.prototype.byteOffset Read only
La posició (en bytes) d'aquesta vista des de l'inici del seu ArrayBuffer. Fixat en el temps de construcció i per tant és només de lectura.

Mètodes

Lectura

DataView.prototype.getInt8()
Obté un nombre sencer (byte) de 8 bits amb signe al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getUint8()
Obté un nombre sencer sense signe de 8 bits (unsigned byte) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getInt16()
Obté un nombre sencer de 16 bits (short) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getUint16()
Obté un nombre sencer sense signe de 16 bits (unsigned short) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getInt32()
Obté un nombre sencer de 32 bits (long) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getUint32()
Obté un nombre sencer sense signe de 31 bits (unsigned long) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getFloat32()
Obté un nombre en coma flotant amb signe de 32 bits (float) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.getFloat64()
Obté un nombre en coma flotant amb signe de 64 bits (double) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.

Escritura

DataView.prototype.setInt8()
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer de 8 bits (byte) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setUint8()
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer sense signe de 8 bits (unsigned byte) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setInt16()
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer amb signe de 16 bits (short) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setUint16()
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer sense signe de 16 bits (unsigned short) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setInt32()
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer amb signe de 32 bits (long) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setUint32()
Emmagatzema el valor d'un nombre sencer sense signe de 32 bits  (unsigned long) al byte de posici√≥ especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setFloat32()
Emmagatzema el valor d'un nombre en coma flotant amb signe de 32 bits (float) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.
DataView.prototype.setFloat64()
Emmagatzema el valor d'un nombre en coma flotant amb signe de 64 bits (double) al byte de posició especificat des de l'inici de la vista.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'DataView.prototype' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegador

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 9.0 15.0 (15.0) 10 12.1 5.1
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.0 (Yes) 15.0 (15) ? 12.0 4.2

Vegeu també