Desenvolupament web

DOCUMENTACIÓ

El desenvolupament web comprèn tots els aspectes de construir un portal o aplicació web.

Aprèn a crear qualsevol cosa des d'una simple web fins a una web complexa i altament interactiva emprant les darreres tecnologies web  fullejant els articles que et mostrem aquí.

Tecnologies

Introducció al desenvolupament web
Una guia de com desenvolupar webs.
HTML
L' HyperText Markup Language (en català, Llenguatge de Marcació de Hipertext) és el llenguatge basic per a la creació de webs i d'altres documents mostrats en un navegador.
CSS
Els Cascading Style Sheets (en català, Fulls d'estils en cascada) fan possible construir sofisticats layouts per a les planes web.
[NT: layouts podria traduir-se per estructura o disposició dels elements, però donada la generalitzada acceptació del terme en anglés he optat per no adaptar-lo al català]
JavaScript
JavaScript és el llenguatge de programació (scripting) més comú per programar aplicacions web en el costat del navegador. A més, és emprat en el desenvolupament del software de Mozilla.
DOM
De l'anglès Document Object Model (en català, Model de l'Objecte Document) és una API per a documents HTML i XML, que proporciona una representació de l'estructura del document i els seus elements que hom pot modificar per a alterar la visualització del mateix.
AJAX
De l'anglès Asynchronous JavaScript and XML (Javascript i XML Asincrònic) més que una tecnologia és una combinació de tecnologies, usant Javascript i d'altres tecnologies del costat del navegador per comunicar-se amb el servidor sense recarregar la plana sencera, lo qual permet crear aplicacions dinàmiques de qualitat.
XHTML
De l'anglès Extensible HyperText Markup Language (Llenguatge de marcació hipertext extensible) és un llenguatge de marcatge com el HTML però que respecte les regles formals del XML que ofereix una sintaxi més estricta però més robusta i potent que l'HTML.
SVG
De l'anglès Scalable Vector Graphics (gràfics de vectors escalables) és un llenguatge de marcatge XML per dibuizar gràfics vectorials 2D.

Estratègies

Estàndars web
Aprèn com fer que la teva web o aplicació pugui ser emprada pel màxim nombre possible d'usuaris gràcies a fer-la compatible amb la web oberta (open web).
Disseny web sensible
Juga amb el CSS per a presentar el mateix contingut a qualsevol plataforma, des de telèfons mòbils fins a pantalles amples de màquines d'escriptori d'alta resolució.
Construir webs compatibles amb equips vells i moderns
Les millors pràctiques per a crear webs que no es trenquen quan s'actualitzen els navegadors dels usuaris.
Construir webs pel mòbil
Desenvolupar webs per ser vistes en dispositius mòbils requereix prendre certes mesures úniques a les que potser no estàn avessats els desenvolupadors habituals de webs per a navegadors d'ordinadors d'escriptori.
Preguntes freqüents del desenvolupador web respostes, per Mozilla
Llegeix les respostes de Mozilla a les preguntes més freqüents dels desenvolupadors web.

COMUNITAT

EINES