Que és CSS?

Aquesta primera secció del tutorial CSS Getting Started explica breument les fulles d'estil en cascada (CSS). També es crearà un document senzill per utilitzar en els exercicis CSS en les seccions següents.

Informació: Que és CSS?

Fulles d'estil en cascada (CSS) és un llenguatge per especificar com els documents es presenten als usuaris. Aquests documents estan escrits en un llenguatge de marcat com ara HTML.

Un document és un recull d'informació que s'estructura utilitzant un llenguatge de marcat.

La presentació d'un document a un usuari vol dir convertir-lo en una format utilitzable per al seu públic. Navegadors, com Firefox, Chrome o Internet Explorer, estan dissenyats per a presentar documents visuals, per exemple, en una pantalla d'ordinador, un projector o una impressora.

Exemples

 • Una pàgina web com la què esteu llegint és un document. La informació que es veu en una pàgina web sol estructurar-se utilitzant el llenguatge de marcat HTML (HyperText Markup Language).
 • Quadres de diàleg en una aplicació, també anomenades finestres modals, són sovint documents.Tals diàlegs també es poden estructurar utilitzant un llenguatge de marcat, com XUL (XML User Interface Language), que es troba en algunes aplicacions de Mozilla.

En aquest tutorial, caixes amb el subtítol, Més detalls, com la de baix, contenen informació opcional i enllaços a més recursos en un concepte o tema tractat en una secció. Llegir-los com els veieu, seguir els enllaços, o ometre aquestes caixes i tornar a llegir-los més tard.

Més detalls

Un document no és el mateix que un arxiu. Però, es pot desar un document en un arxiu.

El document que esteu llegint en aquest moment no està emmagatzemat en un arxiu. Quan el navegador demana aquesta pàgina, el servidor consulta una base de dades i genera el document, recollint les parts del document de diferents arxius. No obstant això, aquest tutorial també pot treballar amb documents emmagatzemats en arxius.

Podeu trobar més informació sobre els documents i llenguatges de marcatge en altres àrees d'aquest lloc web:

HTML per pàgines web
XML per documents estructurats en general
SVG per gràfics
XUL per interfícies d'usuari en Mozilla

A la Part II d'aquest tutorial podreu veure exemples d'aquests llenguatges de marques.

Més detalls

En la terminologia formal de CSS, el programa que presenta un document a un usuari se anomenat un agent d'usuari (UA). Un navegador és un tipus d'UA. CSS no és només per a navegadors o presentació visual, però en la part I d'aquesta guia, solament es treballarà amb CSS en un navegador.

Per a les definicions formals de terminologia relatives a la CSS, consulteu Definitions en l'especificació CSS del World Wide Web Consortium (W3C), una comunitat internacional que estableix estàndards oberts per al web.

Acció: Creació d'un document

 1. Creeu un nou directori en l'ordinador per guardar i organitzar els exercicis del tutorial.
 2. Obriu un editor de text i crear un nou arxiu de text. Aquest arxiu contindrà el document per als pròxims exercicis tutorials.
 3. Copieu i enganxeu el codi HTML que es mostra a continuació. Deseu el fitxer amb el nom doc1.html
  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Sample document</title>
   </head>
  
   <body>
    <p>
     <strong>C</strong>ascading
     <strong>S</strong>tyle
     <strong>S</strong>heets
    </p>
   </body>
  </html>

  View above Demo

 4. Obriu una nova pestanya o una nova finestra, a continuació, obriu el fitxer que acabeu de crear.

  Hauria de veure el text amb les lletres inicials en negreta, com aquestes:

  Cascading Style Sheets

  El que veieu en el navegador pot no ser exactament el mateix a causa de la configuració del navegador i d'aquesta wiki. Algunes diferències en el tipus de lletra, espaiat i colors no són importants.

I ara què?

El document encara no utilitza CSS. A la següent secció farem servir CSS per l'estil del document.