Inici en CSS

Aquest tutorial és una introducció a les característiques bàsiques i llenguatge (la sintaxi) per als fulls d'estil en cascada(Cascading Style Sheets) (CSS). S'utilitza CSS per canviar l'aspecte d'un document estructurat, com ara una pàgina web. El tutorial també inclou exemples d'exercicis que podeu provar en el vostre ordinador per veure els efectes de les CSS i les característiques que funcionen en els navegadors moderns.

El tutorial és per a principiants i per qualsevol persona que desitji revisar els conceptes bàsics de CSS. Si teniu més experiència amb CSS, la pàgina principal de CSS enumera els recursos més avançats.

Que es necessita per començar

  • Un editor de text
  • Un navegador modern
  • Alguna experiència treballant amb editor de text i navegador

Encara que els exercicis poden ajudar-te a aprendre, no és necessari realitzar-los. Simplement podeu llegir el tutorial i mirar les imatges.

Nota: El tutorial s'explica com funciona CSS amb el color. Serà més fàcil per completar aquestes seccions amb una pantalla a color i visió de color normal.

Com utilitzar aquest tutorial

Per utilitzar aquest tutorial, llegiu les pàgines amb cura i de forma seqüencial. Si es salta una pàgina, pot ser difícil d'entendre les pàgines següents en el tutorial.

Part I: Els fonaments del CSS

A cada pàgina, utilitzeu la secció d'informació per entendre com funciona CSS. Utilitzeu la secció Acció per probar l'ús de CSS en el vostre ordinador.

Per posar a prova la vostre comprensió, prendre el repte al final de cada pàgina. Les solucions als reptes estan vinculats en virtut dels reptes, pel que no és necessari mirar-los si no ho desitjeu.

Per comprendre CSS amb més profunditat, llegiu la informació que es troba en les caselles de subtítols Més detalls. Utilitzeu els enllaços que hi ha per trobar informació de referència sobre CSS

Part II: L'Abast del CSS

Una segona part del programa d'aprenentatge proporciona exemples, que mostren l'abast de CSS amb altres tecnologies web i Mozilla.

  1. JavaScript
  2. SVG graphics
  3. XML data
  4. XBL bindings
  5. XUL user interfaces