mozilla

Revision 123051 of XULRunner

  • Revision slug: XULRunner
  • Revision title: XULRunner
  • Revision id: 123051
  • Created:
  • Creator: RpJ
  • Is current revision? No
  • Comment 61 words added, 54 words removed
Tags: 

Revision Content

 

Tutorial de XULRunner (en)
Una breu introducció a XULRunner.
El XULRunner és un paquet d'execució que es pot usar per crear aplicacions XUL+XPCOM tan potents com el Firefox i el Thunderbird. Oferirà mecanismes per instal·lar, actualitzar i desinstal·lar aquestes aplicacions. El XULRunner també proporcionarà el libxul, una solució que permet integrar la tecnologia de Mozilla en altres projectes i productes.

Versions

S'ha alliberat XULRunner 1.9 i pot ser alliberat desde releases.mozilla.org. Sisuplau llegeix les notes d'alliberament  per més informació sobre la instal·lació i desinstalació.

Firefox 3 disposa un paquet privat de XULRunner, que pot executar qualsevol aplicació compatible fent servir el modificador -app.

Hi ha altres binaris disponibles.

 

Panoràmica

Documentació

Veure-ho tot...
Aplicacions d'exemple
Exemples senzills d'aplicacions que es poden copiar.
Un tutorial de XULRunner (en)
Una breu introducció a XULRunner.
Funcionar amb XULRunner 1.8
El XULRunner 1.8 és la pre-versió estable per desenvolupadors; aquí s'explica com crear aplicacions en un entorn de producció.

Temes relacionats

XUL
XPCOM

Categories

Interwiki Language Links

 

{{ languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner", "fr": "fr/XULRunner", "it": "it/XULRunner", "zh-cn": "cn/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}

Revision Source

<p> </p>
<div class="callout-box"><strong><a class="external" href="http://blogs.acceleration.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">Tutorial de XULRunner (en)</a></strong><br>
Una breu introducció a XULRunner.</div>
<div>El <strong>XULRunner</strong> és un paquet d'execució que es pot usar per crear aplicacions <a href="/Ca/XUL" title="Ca/XUL">XUL</a>+<a href="/ca/XPCOM" title="ca/XPCOM">XPCOM</a> tan potents com el Firefox i el Thunderbird. Oferirà mecanismes per instal·lar, actualitzar i desinstal·lar aquestes aplicacions. El XULRunner també proporcionarà el <a href="/ca/Libxul" title="ca/Libxul">libxul</a>, una solució que permet integrar la tecnologia de Mozilla en altres projectes i productes.</div>
<table class="topicpage-table"> <tbody> <tr> <td> <h4 name="Versions">Versions</h4> <div class="note"> <div class="note"> <p>S'ha alliberat XULRunner 1.9 i pot ser <a class="external" href="http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/" rel="external nofollow" target="_blank" title="http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/">alliberat desde releases.mozilla.org</a>. Sisuplau llegeix les <a href="../../../../en/XULRunner_1.9_Release_Notes" rel="internal">notes d'alliberament </a> per més informació sobre la instal·lació i desinstalació.</p> <p>Firefox 3 disposa un paquet privat de XULRunner, que pot executar qualsevol aplicació compatible fent servir el modificador <code>-app</code>.</p> <p>Hi ha <a href="../../../../en/XULRunner%2f%2fOld_Releases" rel="internal">altres binaris</a> disponibles.</p> </div> <p> </p> </div> <h4 name="Panor.C3.A0mica">Panoràmica</h4> <ul> <li>{{ mediawiki.interwiki('wikimo', 'XULRunner:Roadmap', 'Planificació de desenvolupament (en)') }}</li> <li><a href="/ca/XULRunner/Qu%C3%A8_ofereix_XULRunner" title="ca/XULRunner/Què_ofereix_XULRunner">Què ofereix XULRunner</a></li> <li><a href="/ca/PMF_de_XULRunner" title="ca/PMF_de_XULRunner">PMF de XULRunner</a></li> <li>Compilacions nocturnes: <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/latest-mozilla1.8.0/">stable-1.8.0branch</a> <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/latest-trunk/">unstable-trunk</a></li> </ul> <h4 name="Documentaci.C3.B3">Documentació</h4> <dl><dt> <a href="/ca/Categories/XULRunner" title="ca/Categories/XULRunner">Veure-ho tot...</a> </dt></dl> <dl><dt> <a href="/ca/Categories/XULRunner/Exemples" title="ca/Categories/XULRunner/Exemples">Aplicacions d'exemple</a> </dt><dd> <small>Exemples senzills d'aplicacions que es poden copiar.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a class="external" href="http://blogs.acceleration.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">Un tutorial de XULRunner (en)</a> </dt><dd> <small>Una breu introducció a XULRunner.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/ca/XULRunner/Funcionar_amb_XULRunner_1.8" title="ca/XULRunner/Funcionar_amb_XULRunner_1.8">Funcionar amb XULRunner 1.8</a> </dt><dd> <small>El XULRunner 1.8 és la pre-versió estable per desenvolupadors; aquí s'explica com crear aplicacions en un entorn de producció.</small> </dd></dl></td> <td> <h4 name="Temes_relacionats">Temes relacionats</h4> <dl><dd> <a href="/Ca/XUL" title="Ca/XUL">XUL</a> </dd><dd> <a href="/ca/XPCOM" title="ca/XPCOM">XPCOM</a> </dd></dl></td> </tr> </tbody>
</table>
<p><span class="comment">Categories</span></p>
<p><span class="comment">Interwiki Language Links</span></p>
<p> </p>
<p>{{ languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner", "fr": "fr/XULRunner", "it": "it/XULRunner", "zh-cn": "cn/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}</p>
Revert to this revision