Revision 123048 of XULRunner

  • Revision slug: XULRunner
  • Revision title: XULRunner
  • Revision id: 123048
  • Created:
  • Creator: Are
  • Is current revision? No
  • Comment
Tags: 

Revision Content

Tutorial de XULRunner (en)
Una breu introducció a XULRunner.
El XULRunner és un paquet d'execució que es pot usar per crear aplicacions XUL+XPCOM tan potents com el Firefox i el Thunderbird. Oferirà mecanismes per instal·lar, actualitzar i desinstal·lar aquestes aplicacions. El XULRunner també proporcionarà el libxul, una solució que permet integrar la tecnologia de Mozilla en altres projectes i productes.

Versions

El XULRunner 1.8.0.4 és una pre-versió estable per desenvolupadors basada en el mateix codi que el Firefox 1.5.0.4. Està disponible per Windows, Mac OS X, i Linux, en anglès. Per favor, llegeix les anotacions de la versió per instal·lar, desinstal·lar i altre informació.

Panoràmica

Documentació

Veure-ho tot...
Aplicacions d'exemple
Exemples senzills d'aplicacions que es poden copiar.
Un tutorial de XULRunner (en)
Una breu introducció a XULRunner.
Usant XULRunner 1.8
El XULRunner 1.8 és la pre-versió estable per desenvolupadors; aquí s'explica com crear aplicacions en un entorn de producció.

Temes relacionats

XUL
XPCOM

Categories

Interwiki Language Links


{{ wiki.languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner", "fr": "fr/XULRunner", "it": "it/XULRunner", "zh-cn": "cn/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}

Revision Source

<p>
</p>
<div class="callout-box"><b><a class="external" href="http://blogs.acceleration.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">Tutorial de XULRunner (en)</a></b><br>
Una breu introducció a XULRunner.</div>
<div>El <b>XULRunner</b> és un paquet d'execució que es pot usar per crear aplicacions <a href="ca/XUL">XUL</a>+<a href="ca/XPCOM">XPCOM</a> tan potents com el Firefox i el Thunderbird. Oferirà mecanismes per instal·lar, actualitzar i desinstal·lar aquestes aplicacions. El XULRunner també proporcionarà el <a href="ca/Libxul">libxul</a>, una solució que permet integrar la tecnologia de Mozilla en altres projectes i productes.</div>
<table class="topicpage-table">
<tbody><tr><td>
<h4 name="Versions"> Versions </h4>
<div class="note">
<p>El XULRunner 1.8.0.4 és una pre-versió estable per desenvolupadors basada en el mateix codi que el Firefox 1.5.0.4. Està disponible per <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/win32/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.win32.zip">Windows</a>, <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/mac/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.mac.dmg">Mac OS X</a>, i <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/linux-i686/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.linux-i686.tar.gz">Linux</a>, en anglès. Per favor, llegeix les <a href="ca/XULRunner_1.8.0.4_Anotacions_de_la_versi%c3%b3">anotacions de la versió</a> per instal·lar, desinstal·lar i altre informació.
</p>
</div>
<h4 name="Panor.C3.A0mica"> Panoràmica </h4>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('wikimo', 'XULRunner:Roadmap', 'Planificació de desenvolupament (en)')}}
</li><li> <a href="ca/XULRunner/Qu%c3%a8_ofereix_XULRunner">Què ofereix XULRunner</a>
</li><li> <a href="ca/PMF_de_XULRunner">PMF de XULRunner</a>
</li><li> Compilacions nocturnes: <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/latest-mozilla1.8.0/">stable-1.8.0branch</a> <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/latest-trunk/">unstable-trunk</a>
</li></ul>
<h4 name="Documentaci.C3.B3"> Documentació </h4>
<dl><dt> <a href="ca/Categories/XULRunner">Veure-ho tot...</a>
</dt></dl>
<dl><dt> <a href="ca/Categories/XULRunner/Exemples">Aplicacions d'exemple</a>
</dt><dd> <small>Exemples senzills d'aplicacions que es poden copiar.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://blogs.acceleration.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">Un tutorial de XULRunner (en)</a>
</dt><dd> <small>Una breu introducció a XULRunner.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="ca/XULRunner/Usant_XULRunner_1.8">Usant XULRunner 1.8</a>
</dt><dd> <small>El XULRunner 1.8 és la pre-versió estable per desenvolupadors; aquí s'explica com crear aplicacions en un entorn de producció.</small>
</dd></dl>
</td>
<td>
<h4 name="Temes_relacionats"> Temes relacionats </h4>
<dl><dd> <a href="ca/XUL">XUL</a>
</dd><dd> <a href="ca/XPCOM">XPCOM</a>
</dd></dl>
</td></tr></tbody></table>
<p><span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p><p><br>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner", "fr": "fr/XULRunner", "it": "it/XULRunner", "zh-cn": "cn/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}
Revert to this revision