mozilla

Compare Revisions

XULRunner

Change Revisions

Revision 123052:

Revision 123052 by RpJ on

Revision 123053:

Revision 123053 by RpJ on

Title:
XULRunner
XULRunner
Slug:
XULRunner
XULRunner
Tags:
XULRunner
XULRunner
Content:

Revision 123052
Revision 123053
n50            <h4 name="Documentaci.C3.B3">n50            <h4 name="Documentation">
n55                <a href="/ca/Categories/XULRunner" title="ca/Caten55                <a href="/Special:Tags?tag=XULRunner&amp;language
>gories/XULRunner">Veure-ho tot...</a>>=en" title="Special:Tags?tag=XULRunner&amp;language=en">Veure Tot
 >...</a>
n60                <a href="/ca/Categories/XULRunner/Exemples" titlen60                <a href="/en/Getting_started_with_XULRunner" titl
>="ca/Categories/XULRunner/Exemples">Aplicacions d'exemple</a>>e="en/Getting_started_with_XULRunner">Començant amb XULRunner</a>
n63                <small>Exemples senzills d'aplicacions que es podn63                <small>Un petit tutorial sobre construïr aplicaci
>en copiar.</small>>ons d'escriptori amb XULRunner.</small>
n68                <a class="external" href="http://blogs.acceleratin68                <a class="external" href="http://zenit.senecac.on
>on.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">Un tutorial de XULRunne>.ca/wiki/index.php/XULRunner_Guide">Guia de XULRunner</a>
>r (en)</a> 
n71                <small>Una breu introducció a XULRunner.</small>n71                <small>Una introducció complerta i un tutorial pe
 >r XULRunner que cobreix molta de la documentació aquí trobada.</s
 >mall>
n76                <a href="/ca/XULRunner/Funcionar_amb_XULRunner_1.n76                <a class="external" href="http://blogs.accelerati
>8" title="ca/XULRunner/Funcionar_amb_XULRunner_1.8">Funcionar amb>on.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">Un Tutorial de XULRunne
> XULRunner 1.8</a>>r</a>
n79                <small>El XULRunner 1.8 és la pre-versió estable n79                <small>Una petita introducció a XULRunner.</small
>per desenvolupadors; aquí s'explica com crear aplicacions en un e>>
>ntorn de producció.</small> 
80              </dd>
81            </dl>
82            <dl>
83              <dt>
84                <a href="/en/XULRunner_tips" title="en/XULRunner_
 >tips">Consells per XULRunner</a>
85              </dt>
86              <dd>
87                <small>Una col·lecció de consells i receptes per 
 >treballar amb XULRunner.</small>
88              </dd>
89            </dl>
90            <dl>
91              <dt>
92                <a href="/en/XULRunner/Deploying_XULRunner_1.8" t
 >itle="en/XULRunner/Deploying_XULRunner_1.8">Desplegant XULRunner 
 >1.8</a>
93              </dt>
94              <dd>
95                <small>XULRunner 1.8 és una versió preliminar est
 >able; aquí trobaràs com es pot fer servir per desplegar aplicacio
 >ns XUL en un entorn de producció.</small>
96              </dd>
97            </dl>
98            <dl>
99              <dt>
100                <a href="/en/XULRunner_Hall_of_Fame" title="en/XU
 >LRunner_Hall_of_Fame">Saló de la fama de XULRunner</a>
101              </dt>
102              <dd>
103                <small>Llista totes les aplicacions disponibles b
 >asades en&nbsp; XULRunner.</small>
104              </dd>
105            </dl>
106            <dl>
107              <dt>
108                <a href="/en/Build_Documentation" title="en/Build
 >_Documentation">Documentatió d'instal·lació</a>
109              </dt>
110              <dd>
111                <small>Aprén com obtenir el codi font i instal·la
 >r-lo enel teu sistema.</small>
112              </dd>
113            </dl>
114            <dl>
115              <dt>
116                <br>
117              </dt>
118              <dd>
119                <dl>
120                  <dt>
121                    <a href="/en/Debugging_a_XULRunner_Applicatio
 >n" title="en/Debugging_a_XULRunner_Application">Documentació sobr
 >e Depuració</a>
122                  </dt>
123                </dl>
124              </dd>
125              <dd>
126                <small>Passos per configurar Venkman per debugar 
 >la teva aplicació.</small>
n84            <h4 name="Temes_relacionats">n131            <h4 name="Community">
132              Community
133            </h4>
134            <ul>
135              <li>Consulta els forums de Mozilla ...
136              </li>
137            </ul>
138            <p>
139              {{ DiscussionList("dev-platform", "mozilla.dev.plat
 >form") }}
140            </p>
141            <ul>
142              <li>
143                <a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/#
 >xulrunner">#xulrunner on irc.mozilla.org</a>
144              </li>
145              <li>
146                <a href="/en/XULRunner/Community" title="en/XULRu
 >nner/Community">Altres hipervincles...</a>
147              </li>
148            </ul>
149            <h4 name="Related_Topics">
85              Temes relacionats150              Temes Relacionats
t89                <a href="/Ca/XUL" title="Ca/XUL">XUL</a>t154                <a href="/en/XUL" title="en/XUL">XUL</a>
90              </dd>
91              <dd>
92                <a href="/ca/XPCOM" title="ca/XPCOM">XPCOM</a>

Back to History