mozilla
Your Search Results

  XULRunner

   

  Tutorial de XULRunner (en)
  Una breu introducció a XULRunner.
  El XULRunner és un paquet d'execució que es pot usar per crear aplicacions XUL+XPCOM tan potents com el Firefox i el Thunderbird. Oferirà mecanismes per instal·lar, actualitzar i desinstal·lar aquestes aplicacions. El XULRunner també proporcionarà el libxul, una solució que permet integrar la tecnologia de Mozilla en altres projectes i productes.

  Versions

  S'ha alliberat XULRunner 1.9 i pot ser alliberat desde ftp.mozilla.org. Sisuplau llegeix les notes d'alliberament  per més informació sobre la instal·lació i desinstalació.

  Firefox 3 disposa un paquet privat de XULRunner, que pot executar qualsevol aplicació compatible fent servir el modificador -app.

  Hi ha altres binaris disponibles.

  Descripció General

  Documentació

  Veure Tot...
  Començant amb XULRunner
  Un petit tutorial sobre construïr aplicacions d'escriptori amb XULRunner.
  Guia de XULRunner
  Una introducció complerta i un tutorial per XULRunner que cobreix molta de la documentació aquí trobada.
  Un Tutorial de XULRunner
  Una petita introducció a XULRunner.
  Consells per XULRunner
  Una col·lecció de consells i receptes per treballar amb XULRunner.
  Desplegant XULRunner 1.8
  XULRunner 1.8 és una versió preliminar estable; aquí trobaràs com es pot fer servir per desplegar aplicacions XUL en un entorn de producció.
  Saló de la fama de XULRunner
  Llista totes les aplicacions disponibles basades en  XULRunner.
  Documentatió d'instal·lació
  Aprén com obtenir el codi font i instal·lar-lo enel teu sistema.
 1. Documentació sobre Depuració
 2. Passos per configurar Venkman per debugar la teva aplicació.

  Community

  • Consulta els forums de Mozilla ...

  Temes Rel·lacionats

  XUL

  Categories

  Interwiki Language Links

   

  Document Tags and Contributors

  Tags: 
  Contributors to this page: fscholz, RpJ, Are
  Last updated by: fscholz,