mozilla

Revision 142414 of XUL

  • Revision slug: XUL
  • Revision title: XUL
  • Revision id: 142414
  • Created:
  • Creator: RpJ
  • Is current revision? No
  • Comment 264 words added

Revision Content

 

Tutorial de XUL
Un tutorial guiat que t'ajudarà a iniciar-te amb XUL, font original de XULPlanet.
XUL (Llenguatge d'interfície d'usuari amb XML) és el llenguatge basat en XML de Mozilla que proporciona la característica de construir aplicacions multi plataforma que poden ser  executades mentre estàs connectat o no a Internet. Aquestes aplicacions són fàcilment configurables amb texts alternatius, gràfics i dissenys de manera que poden ser portades i traduïdes per diversos mercats. El desenvolupador web ja familiaritzat amb l'HTML dinàmic (DHTML) aprendrà XUL ràpidament i podrà començar a desenvolupar aplicacions de forma immediata. Consulta la Taula Periòdica de XUL en Firefox o un altre navegador basat en Gecko per veure exemples i demostracions.

Documentació

Referència XUL
Consulta també la documentació de prefwindow al MDC.
Controls XUL
Un llistat ràpid de tots els controls diponibles a XUL.
Descripció General de XUL
Exposa les principals característiques i components de XUL.
Guia de Menus i Finestres emergents
Una guia per fer servir els panells de menus i finestres emergents.
Guia de Plantilles
Una guia detallada sobre les plantilles de XUL, que vol dir generant contingut desde una font de dades.
Arrossegar i Deixar anar
Com gestionar les operacions d'arrossegar i deixar anar.
Superposicions
Les Superposicions es fan servir per descriure contingut extra a la interfície. Proveeixen un mecanisme poderós per extendre i personalitzar aplicacions XUL existents.
Adapting XUL Applications for Firefox 3.0
A list of changes in Firefox 3.0, affecting XUL developers.
Adapting XUL Applications for Firefox 2.0
A list of changes in Firefox 2.0, affecting XUL developers.
Adapting XUL Applications for Firefox 1.5
A list of changes in Firefox 1.5, affecting XUL developers.

View All...

Community

  • View Mozilla forums...

{{ DiscussionList("dev-tech-xul", "mozilla.dev.tech.xul") }}

Tools

View All...

Related Topics

JavaScript, XBL, CSS, RDF, Extensions, XULRunner

 

Revision Source

<p> </p>
<div class="callout-box"><strong><a class="internal" href="/ca/XUL_Tutorial" title="ca/XUL Tutorial">Tutorial de XUL</a></strong><br>
Un tutorial guiat que t'ajudarà a iniciar-te amb XUL, font original de <a class="external" href="http://www.xulplanet.com">XULPlanet</a>.</div>
<div><strong>XUL</strong> (Llenguatge d'interfície d'usuari amb XML) és el llenguatge basat en <a class="internal" href="/ca/XML" title="ca/XML">XML</a> de Mozilla que proporciona la característica de construir aplicacions multi plataforma que poden ser  executades mentre estàs connectat o no a Internet. Aquestes aplicacions són fàcilment configurables amb texts alternatius, gràfics i dissenys de manera que poden ser portades i traduïdes per diversos mercats. El desenvolupador web ja familiaritzat amb l'HTML dinàmic (<a class="internal" href="/ca/DHTML" title="ca/DHTML">DHTML</a>) aprendrà XUL ràpidament i podrà començar a desenvolupar aplicacions de forma immediata. Consulta la <a class="external" href="http://www.hevanet.com/acorbin/xul/top.xul" title="http://www.hevanet.com/acorbin/xul/top.xul">Taula Periòdica de XUL</a> en Firefox o un altre navegador basat en <a class="internal" href="/ca/Gecko" title="ca/Gecko">Gecko</a> per veure exemples i demostracions.</div>
<table class="topicpage-table"> <tbody>  <tr> <td> <h4 name="Documentation"><a href="/Special:Tags?tag=XUL&amp;language=en" title="Special:Tags?tag=XUL&amp;language=en">Documentació</a></h4> <dl><dt> <a href="/en/XUL_Reference" title="en/XUL_Reference">Referència XUL</a> </dt><dd> <small>Consulta també la documentació de <a href="/en/Preferences_System" title="en/Preferences_System">prefwindow</a> al MDC.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/en/XUL_controls" title="en/XUL_controls">Controls XUL</a> </dt><dd> <small>Un llistat ràpid de tots els controls diponibles a XUL.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/en/The_Joy_of_XUL" title="en/The_Joy_of_XUL">Descripció General de XUL</a> </dt><dd> <small>Exposa les principals característiques i components de XUL.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/en/XUL/PopupGuide" title="en/XUL/PopupGuide">Guia de Menus i Finestres emergents</a> </dt><dd> <small>Una guia per fer servir els panells de menus i finestres emergents.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/en/XUL/Template_Guide" title="en/XUL/Template_Guide">Guia de Plantilles</a> </dt><dd> <small>Una guia detallada sobre les plantilles de XUL, que vol dir generant contingut desde una font de dades.</small></dd></dl><dl><dt> <a href="/En/DragDrop/Drag_and_Drop" title="Drag and Drop">Arrossegar i Deixar anar</a> </dt><dd> <small>Com gestionar les operacions d'arrossegar i deixar anar.</small> </dd></dl><dl><dt> <a href="/en/XUL_Overlays" title="en/XUL_Overlays">Superposicions</a> </dt><dd> <small>Les Superposicions es fan servir per descriure contingut extra a la interfície. Proveeixen un mecanisme poderós per extendre i personalitzar aplicacions XUL existents.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/en/XUL_improvements_in_Firefox_3" title="en/XUL_improvements_in_Firefox_3">Adapting XUL Applications for Firefox 3.0</a> </dt><dd> <small>A list of changes in <a href="/en/Firefox_3_for_developers" title="en/Firefox_3_for_developers">Firefox 3.0</a>, affecting XUL developers.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/en/Firefox_2_for_developers#For_XUL_and_extension_developers" title="en/Firefox_2_for_developers#For_XUL_and_extension_developers">Adapting XUL Applications for Firefox 2.0</a> </dt><dd> <small>A list of changes in <a href="/en/Firefox_2_for_developers" title="en/Firefox_2_for_developers">Firefox 2.0</a>, affecting XUL developers.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a href="/en/Adapting_XUL_Applications_for_Firefox_1.5" title="en/Adapting_XUL_Applications_for_Firefox_1.5">Adapting XUL Applications for Firefox 1.5</a> </dt><dd> <small>A list of changes in <a href="/en/Firefox_1.5_for_developers" title="en/Firefox_1.5_for_developers">Firefox 1.5</a>, affecting XUL developers.</small> </dd></dl> <p><span class="alllinks"><a href="/Special:Tags?tag=XUL&amp;language=en" title="Special:Tags?tag=XUL&amp;language=en">View All...</a></span></p> </td> <td> <h4 name="Community">Community</h4> <ul> <li>View Mozilla forums...</li> </ul> <p>{{ DiscussionList("dev-tech-xul", "mozilla.dev.tech.xul") }}</p> <ul> <li><a class="external" href="http://xulplanet.com/forum/">XULPlanet forums</a></li> <li><a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/xul">#xul on irc.mozilla.org</a></li> </ul> <h4 name="Tools">Tools</h4> <ul> <li><a class="external" href="/en/docs/XUL_Explorer" title="en/docs/XUL_Explorer">XUL Explorer</a> (a lightweight XUL IDE)</li> <li><a class="external" href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/extensiondev/">Extension developer's extension</a> (featuring a Live XUL Editor)</li> <li><a class="external" href="http://forum.addonsmirror.net/index.php?showtopic=751" title="http://forum.addonsmirror.net/index.php?showtopic=751">XULRef sidebar</a> </li> <li><a class="external" href="http://www.getfirebug.com/">Firebug</a></li> <li><a href="/en/DOM_Inspector" title="en/DOM_Inspector">DOM Inspector</a></li> <li><a class="external" href="http://www.spket.com/">Spket IDE</a>, IDE for XUL/XBL</li> </ul> <p><span class="alllinks"><a href="/Special:Tags" title="Site Tags">View All...</a></span></p> <h4 name="Related_Topics">Related Topics</h4> <dl><dd> <a href="/en/JavaScript" title="en/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="/en/XBL" title="en/XBL">XBL</a>, <a href="/en/CSS" title="en/CSS">CSS</a>, <a href="/en/RDF" title="en/RDF">RDF</a>, <a href="/en/Extensions" title="en/Extensions">Extensions</a>, <a href="/en/XULRunner" title="en/XULRunner">XULRunner</a> </dd></dl></td> </tr> </tbody>
</table>
<p> </p>
Revert to this revision