XSLT

 

Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) és un llenguatge basat en XML emprat, juntament amb programari específic per a processar-lo, per a la transformació de documents XML. Tot i que el procés es referencia com a "transformació", el document original no varia, sino que es crea un de nou document XML basat en el contingut del document existent. A les hores, el nou document pot ser serialitzat pel processador mitjançant una sintaxi XML estàndard o qualsevol altra format, com per exemple HTML o text pla. El XSLT és força emprat per convertir dades entre diferents esquemes XML o per convertir dades XML en pàgines web o documents PDF.

Temes relacionats

XHTML, XML

Categories

Interwiki Language Links