Addició de motors de cerca a les pàgines web

El Firefox utilitza codi JavaScript per a instaŀlar connectors de motors de cerca. Pot fer servir 3 formats: MozSearch, OpenSearch i Sherlock.

Quan un codi JavaScript intenta instaŀlar un connector de cerca, el Firefox mostra un avís demanant a l'usuari permís per a instaŀlar-lo.

Instaŀlació de connectors MozSearch i OpenSearch

Per a instaŀlar un connector MozSearch o OpenSearch, cal que utilitzeu el mètode DOM window.external.AddSearchProvider(). La sintaxi d'aquest mètode és:

window.external.AddSearchProvider(URL_motor);

On URL_motor és l'URL al fitxer XML del connector del motor de cerca.

Nota: MozSearch i OpenSearch només funcionen a partir del Firefox 2.

Per a més detalls, consulteu Creació de connectors MozSearch.

Instaŀlació de connectors Sherlock

Per a instaŀlar un connector Sherlock, cal que es cridi a window.sidebar.addSearchEngine(), la sintaxi és la següent:

window.sidebar.addSearchEngine(URL_motor, URL_icona, Nom_suggerit, Categoria_suggerida);
  • El paràmetre URL_motor és l'URL al connector Sherlock (un fitxer «.src») per instaŀlar.
  • URL_icona és l'URL de la icona associada al connector.
  • El paràmetre Nom_suggerit només s'utilitza quan s'avisa a l'usuari en instaŀlar el connector. Es mostra un missatge de l'estil «Voleu instaŀlar Nom_suggerit de URL_motor?».
  • El paràmetre sCategoria_suggerida no s'utilitza. Podeu especificar-hi una cadena en blanc ("") o null.

Per a més detalls de Sherlock, visiteu http://developer.apple.com/macosx/sherlock/