MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Operador d'agrupament

Resum

L'operador d'agrupament ( ) controla la precedència de l'avaluació en expresions.

Sintaxi

 ( )

Descripció

L'operador agrupament consisteix en un parell de parèntesis que embolcallen una expressió o una sub-expressió per anular la precedència d'operadors normal de forma que expressions amb un nivell més baix de precedència poden ser avaluades abans d'una expressió amb més prioritat.

Exemples

Primer predomina la multiplicació i la divisió, després la suma i la resta per tal d'avaluar primer la suma.

var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;

// default precedence
a + b * c     // 7
// evaluated by default like this
a + (b * c)   // 7

// now overriding precedence 
// addition before multiplication   
(a + b) * c   // 9

// which is equivalent to
a * c + b * c // 9

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy, llue
 Last updated by: teoli,