MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Resum

El valor null és un literal de JavaScript que representa un valor nul o "buit", per exemple, quan no s'ha asignat cap valor previ. És un dels valors primitius de JavaScript.

Sintaxi

null 

Descripció

El valor null és un literal (i no una propietat de l'objecte global, com ho és undefined). A l'utilitzar les APIs, null s'obté sovint en comptes de l'objecte esperat quan no hi ha cap objecte relevant. Quan es vol comprovar si un valor és null o be undefined és important recordar les diferències entre els operadors d'igualtat (==) i d'identitat (===) (ja que amb el primer s'aplica una conversió de tipus).

// foo no existeix, no està definit i no s'ha inicialitzat mai
> foo
"ReferenceError: foo is not defined"

// Es sap que foo existeix ara però no té tipus ni cap valor assignat:
> var foo = null; foo
"null"

Diferència entre null i undefined

typeof null        // objecte (degut a un bug a ECMAScript, hauria de ser null)
typeof undefined   // undefined
null === undefined // false
null  == undefined // true

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'null value' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'null value' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, Sheppy, enTropy
 Last updated by: teoli,