MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

String.prototype.sub()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

El mètode sub() crea un element HTML <sub> que fa que una cadena es mostri com a subíndex.

Sintaxi

str.sub()

Descripció

El mètode sub() incrusta una cadena a una etiqueta <sub>: "<sub>str</sub>".

Exemples

Utilitzar els mètodes sub() i sup()

El codi següent utiltza els mètodes sub() i sup() per donar format a una cadena:

var superText="superíndex"; 
var subText="subíndex"; 

console.log("Així es com es veu un " + superText.sup()); 
// Així es com es veu un <sup>superíndex</sup>.

console.log("Així es com es veu un " + subText.sub()); 
// Així es com es veu un <sub>subíndex</sub>.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.sub' in that specification.
Standard

Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per a Característiques Addicicionals d'ECMAScript per Navegadors Web.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,