String.prototype.italics()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

El mètode italics() crea un element HTML <i> que converteix una cadena en format itàlic.

Sintaxi

str.italics()

Descripció

El mètode italics() incrusta una cadena en una etiqueta <i>: "<i>str</i>".

Exemples

Utilitzar italics()

L'exemple següent utilitza mètodes string per canviar el format de la cadena:

var worldString = 'Hola, món'; console.log(worldString.blink());  // Hello, world
console.log(worldString.bold());  // Hola, món
console.log(worldString.italics()); //Hola, món
console.log(worldString.strike());  // Hola, món

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.italics' in that specification.
Standard Definició inicial. Implemtat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per Caracerístiques Adiccionals d'ECMAScript per navegadors Web.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,