String.prototype.fontsize()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

El mètode fontsize() crea un element HTML <font> que causa que una cadena es mostri en el tamany font especificat.

Nota d'ús: L'element <font> s'ha eliminat de l'HTML5 i no s'ha de fer servir més. Els desenvolupadors web haurien de fer servir les propietats de CSS per aquesta finalitat.

Sintaxi

str.fontsize(mida)

Paràmetres

mida
Un nombre sencer entre 1 i 7, una cadena que representi un nombre sencer amb signe entre 1 i 7.

Descripció

Quan s'especifica la mida com a un nombre sencer, s'estableix la mida de la str a un de les 7 mides definides. Quan s'especifica la mida com una cadena com pot ser "-2", s'adjusta el tamany font de str en relació ambel tamany establert en l'etiqueta <basefont>.

Exemples

Utilitzar fontsize()

El següent exemple utilitza mètodes string per canviar la mida de la cadena:

var worldString = 'Hola, món';

console.log(worldString.small());     // <small>Hola, món</small>
console.log(worldString.big());       // <big>Hola, món</big>
console.log(worldString.fontsize(7)); // <font size="7">Hola, món</fontsize>

Amb l'objecte element.style es pot obtenir el atribut style de l'element i manipular-lo més genèricament, per exemple:

document.getElementById('yourElemId').style.fontSize = '0.7em';

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.fontsize' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per Característiques Addiccionals d'ECMAScript per Navegadors Web.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,