String.prototype.fontsize()

Deprecated
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

El mètode fontsize() crea un element HTML <font> que causa que una cadena es mostri en el tamany font especificat.

Nota d'√ļs: L'element <font> s'ha eliminat de l'HTML5 i no s'ha de fer servir m√©s. Els desenvolupadors web haurien de fer servir les propietats de CSS per aquesta finalitat.

Sintaxi

str.fontsize(mida)

Paràmetres

mida
Un nombre sencer entre 1 i 7, una cadena que representi un nombre sencer amb signe entre 1 i 7.

Descripció

Quan s'especifica la mida com a un nombre sencer, s'estableix la mida de la str a un de les 7 mides definides. Quan s'especifica la mida com una cadena com pot ser "-2", s'adjusta el tamany font de str en relació ambel tamany establert en l'etiqueta <basefont>.

Exemples

Utilitzar fontsize()

El seg√ľent exemple utilitza m√®todes string per canviar la mida de la cadena:

var worldString = 'Hola, món';

console.log(worldString.small());     // <small>Hola, món</small>
console.log(worldString.big());       // <big>Hola, món</big>
console.log(worldString.fontsize(7)); // <font size="7">Hola, món</fontsize>

Amb l'objecte element.style es pot obtenir el atribut style de l'element i manipular-lo més genèricament, per exemple:

document.getElementById('yourElemId').style.fontSize = '0.7em';

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.fontsize' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per Característiques Addiccionals d'ECMAScript per Navegadors Web.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també