MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

String.prototype.concat()

El mètode concat() combina el text de dos o més strings i retorna un nou string.

Sintaxi

str.concat(string2, string3[, ..., stringN])

Paràmetres

string2...stringN
Strings que seran concatenats a aquest string.

Descripció

La funció concat() combina el text d'un o més strings i retorna un nou string. Canvis al text d'un string no afecten l'altre string.

Exemples

Utilitzar concat()

L'exemple següent combina strings en un nou string.

var hola = 'Hola, ';
console.log(hola.concat('Kevin', ' tingueu un bon dia.'));

/* Hola, Kevin tingueu un bon dia. */

Rendiment

Es recomana altament utilitzar els operadors d'assignació (+, +=) en comptes del mètode concat(). Vegeu aquest test de rendiment.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.concat' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.concat' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,