MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

String.prototype.blink()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

El mètode blink() crea un elment HTML <blink> que fa mostrar una cadena de forma intermitent.

Advertència: El text que es mostra de forma intermitent és mal vist per varis estàndards d'accessibilitat. L'element  <blink> no és estàndard i és obsolet!

Sintaxi

str.blink()

Descripció

El mètode blink() incrusta una cadena dins l'etiqueta <blink>: "<blink>cad</blink>".

Exemples

Utilitzar blink()

L'exemple següent utilitza mètodes string per canviar el format d'una cadena:

var worldString = 'Hello, world';

console.log(worldString.blink());   // <blink>Hello, world</blink>
console.log(worldString.bold());    // <b>Hello, world</b>
console.log(worldString.italics()); // <i>Hello, world</i>
console.log(worldString.strike());  // <strike>Hello, world</strike>

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.blink' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per característiques addiccionals d'ECMAScrip per Navegadors Web.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,