MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

String.prototype.big()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

El mètode big() crea un element HTML <big> que causa que la cadena es mostri en una font de mida gran.

Nota d'ús: L'element <big> s'ha eliminat de l'HTML5 i no s'hauria de fer servir més. S'aconsella als desenvolupadors web utilitzar les propietats de CSS.

Sintaxi

str.big()

Descripció

El mètode big() incrusta una cadena dins del tag <big>: "<big>str</big>".

Exemples

Utilitzar big()

L'exemple següent utilitza mètodes string per canviar la mida d'una cadena:

var worldString = 'Hello, world';

console.log(worldString.small());     // <small>Hello, world</small>
console.log(worldString.big());       // <big>Hello, world</big>
console.log(worldString.fontsize(7)); // <fontsize=7>Hello, world</fontsize>

Amb l'objecte element.style es pot obtenir l'atribut style de l'element i manipular-lo més genèricament, per exemple:

document.getElementById('yourElemId').style.fontSize = '2em';

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.big' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Definit en l'Annex B (normative) per característiques addicionals ECMAScript per navegadors web.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,