MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

String.prototype.trim()

El mètode trim() elimina els espais en blanc tant a l'inici com al final del string. En aquest contexte, s'entèn com a espais en blanc tots les caràcters que no imprimeixin res (espai, tabulador, espai sense salt de línia, etcètera) així com tots els caràcters terminadors de línia (LF, CR, etc.).

Sintaxi

str.trim()

Descripció

El mètode trim() retorna un string sense espais en blanc tant a l'inici com al final. trim() no afecta el valor del string ja que en retorna un de nou.

Exemples

Utilitzar trim()

L'exemple següent mostra el string 'foo':

var orig = '   foo  ';
console.log(orig.trim()); // 'foo'

// Un altre exemple de .trim() eliminant espais en blanc només d'un cantó.

var orig = 'foo    ';
console.log(orig.trim()); // 'foo'

Polyfill

Executar el codi que es mostra a continuació abans d'executar cap altre codi crearà la funció trim() si aquesta no està disponible de forma nativa.

if (!String.prototype.trim) {
  String.prototype.trim = function () {
    return this.replace(/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g, '');
  };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.8.1.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 3.5 (1.9.1) 9 10.5 5
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,