MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Set.prototype.values()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

El mètode values() retorna un nou objecte Iterator que conté els valors per a cada element de l'objecte Set en ordre d'inserció.

El mètode keys() és un mètode sinònim d'aquest mètode (per a mantindre la similitud amb els objecte Map); es comporta exactament de la mateixa forma i retorna els valors dels elements de l'objecte Set.

Sintaxi

mySet.values();
mySet.keys();

Exemples

Utilitzar values()

var mySet = new Set();
mySet.add("foo");
mySet.add("bar");
mySet.add("baz");

var setIter = mySet.values();

console.log(setIter.next().value); // "foo"
console.log(setIter.next().value); // "bar"
console.log(setIter.next().value); // "baz"

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.values' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 24 (24) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported 38 24.0 (24) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,