Set.prototype.entries()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

El mètode entries() retorna un nou objecte Iterator que conté un array de [valor, valor] per a cada element emmagatzemat dins l'objecte Set, ordenats per ordre d'inserció. Els elements de l'objecte Set no disposen de claus, a diferència dels objectes Map. Tot i així, per a oferir una API similar a la de l'objecte Map cada entrada té el mateix valor tant com per a la clau com per al valor. És per això que es retorna un array [valor, valor].

Sintaxi

mySet.entries()

Examples

Using entries()

var mySet = new Set();
mySet.add("foobar");
mySet.add(1);
mySet.add("baz");

var setIter = mySet.entries();

console.log(setIter.next().value); // ["foobar", "foobar"]
console.log(setIter.next().value); // [1, 1]
console.log(setIter.next().value); // ["baz", "baz"]

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.entries' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 24 (24) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported 38 24.0 (24) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,