MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Number.parseFloat()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

El mètode Number.parseFloat() interpreta el string passat com a argument i retorna un nombre de punt flotant. Aquest mètode es comporta de la mateixa manera que la funció global parseFloat() i és part del ECMAScript 6 (el seu motiu d'existència és la modularització dels globals).

Sintaxi

Number.parseFloat(string)

Paràmetres

string
Un string que representa el valor a interpretar.

Descripció

Vegeu parseFloat() per a més detalls i exemples.

Polyfill

Number.parseFloat = parseFloat;

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.parseFloat' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 25 (25) Not supported (Yes) Not supported
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported Not supported

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,