MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Number.isInteger()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

El mètode Number.isInteger() determina si el valor que se li passa és un nombre sencer.

Sintaxi

Number.isInteger(valor)

Paràmetres

valor
El valor que serà comprovat si és sencer o no.

Descripció

Si el valor passat és un nombre sencer, la funció retornarà true, en cas contrari es retorna false. Si el valor és NaN o infinit, es retorna false.

Exemples

Number.isInteger(0.1);   // false
Number.isInteger(1);    // true
Number.isInteger(Math.PI); // false
Number.isInteger(-100000); // true
Number.isInteger(NaN);   // false
Number.isInteger(0);    // true
Number.isInteger("10");  // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
  return typeof value === "number" && 
      isFinite(value) && 
      Math.floor(value) === value;
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 16 (16) Not supported (Yes) Not supported
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 16.0 (16) Not supported Not supported Not supported

Vegeu també

 • L'objecte Number al que pertany.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,