MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Number.MAX_VALUE

Resum

La propietat Number.MAX_VALUE representa el valor numèric màxim representable en JavaScript.

Property attributes of Number.MAX_VALUE
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

La propietat MAX_VALUE té un valor aproximadament de 1.79E+308. Els valors més grans que MAX_VALUE són representats com a "Infinity".

Ja que MAX_VALUE és una propietat estàtica de Number, sempre es fa servir com a Number.MAX_VALUE, en comptes d'una propietat de l'objecte Number que s'ha creat.

Exemples

Exemple: Fer servir MAX_VALUE

El codi següent multiplica dos valors numèrics. Si el resultat és menor o igual a  MAX_VALUE, es crida la funció func1; del contrari, es crida la funció func2.

if (num1 * num2 <= Number.MAX_VALUE) {
  func1();
} else {
  func2();
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.MAX_VALUE' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Number.MAX_VALUE' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Supor bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy, llue
 Last updated by: teoli,