MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Resum

La propietat global NaN és un valor que representa Not-A-Number.

Property attributes of NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Sintaxi

NaN

Descripció

NaN és una propietat de l'objecte global.

El valor inicial de NaN és Not-A-Number — el mateix que el valor de Number.NaN. En navegadors moderns NaN és una propietat no configurable que no pot ser escrita. En cas contrari es recomana no sobreescriure el seu valor.

L'ús directe de NaN és poc freqüent. Apareix tot sovint però com va valor retornat quan una funció matemàtica falla (Math.sqrt(-1)) o quan s'intenta convertir una cadena de text a nombre sense èxit (parseInt("blabla")).

Comparant NaN

L'operador d'igualtat (== i ===) no pot ésser emprat per comparar un resultat amb NaN. Es fa necessari l'ús de Number.isNaN() o bé isNaN().

NaN === NaN;        // false
Number.NaN === NaN; // false
isNaN(NaN);         // true
isNaN(Number.NaN);  // true

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, Sheppy, enTropy
 Last updated by: teoli,