MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

Math.trunc()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.trunc() retorna la part integral d'un nombre, tot descartant els dígits decimals.

Sintaxi

Math.trunc(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Al contrari que altres mètodes de Math : Math.floor(), Math.ceil() and Math.round(), la forma en la que Math.trunc() funciona és molt simple, simplement trunca el punt i els dígits que queden a la dreta, sense importa si l'argument és un nombre positiu o negatiu.

Així que, si l'argument és un nombre positiu, Math.trunc() és equivalent a Math.floor(), en cas contrari, Math.trunc() és equivalent a Math.ceil().

Cal destacar que l'argument passat a aquest mètode serà convertit a un nombre de forma implícita.

Com que trunc() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.trunc() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.trunc()

Math.trunc(13.37);  // 13
Math.trunc(42.84);  // 42
Math.trunc(0.123);  // 0
Math.trunc(-0.123);  // -0
Math.trunc('-1.123'); // -1
Math.trunc(NaN);   // NaN
Math.trunc('foo');  // NaN
Math.trunc();     // NaN

Polyfill

Math.trunc = Math.trunc || function(x) {
 return x < 0 ? Math.ceil(x) : Math.floor(x);
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.trunc' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,