MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.tanh() retorna la tangent hiperbòlica d'un nombre, és a dir

tanhx=sinhxcoshx=ex-e-xex+e-x=e2x-1e2x+1\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac {e^x - e^{-x}} {e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x}+1}

Sintaxi

Math.tanh(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que que tanh() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.tanh(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.tanh()

Math.tanh(0);    // 0
Math.tanh(Infinity); // 1
Math.tanh(1);    // 0.7615941559557649

Polyfill

Aquest comportament pot emular-se amb l'ajuda de la funció Math.exp():

Math.tanh = Math.tanh || function(x) {
 if (x === Infinity) {
  return 1;
 } else if (x === -Infinity) {
  return -1;
 } else {
  return (Math.exp(x) - Math.exp(-x)) / (Math.exp(x) + Math.exp(-x));
 }
}

o bé utilitzant només una crida a Math.exp():

Math.tanh = Math.tanh || function(x) {
 if (x === Infinity) {
  return 1;
 } else if (x === -Infinity) {
  return -1;
 } else {
  var y = Math.exp(2 * x);
  return (y - 1) / (y + 1);
 }
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.tanh' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,