MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

Math.sinh()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.sinh() retorna el sinus hiperbòlic d'un nombre, que es pot expressar utilitzant la constant e:

Math.sinh(x)=ex-e-x2\mathtt{\operatorname{Math.sinh(x)}} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}

Sintaxi

Math.sinh(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que que sinh() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.sinh(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.sinh()

Math.sinh(0); // 0
Math.sinh(1); // 1.1752011936438014

Polyfill

Aquest comportament es pot emular amb l'ajut de la funció Math.exp():

Math.sinh = Math.sinh || function(x) {
  return (Math.exp(x) - Math.exp(-x)) / 2;
}

O bé utilitzant només una crida a la funció Math.exp():

Math.sinh = Math.sinh || function(x) {
  var y = Math.exp(x);
  return (y - 1 / y) / 2;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.sinh' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,