Math.sign()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.sign() retorna el signe d'un nombre, indicant si el nombre donat és positiu, negatiu o zero.

Sintaxi

Math.sign(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que sign() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.sign() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Aquesta funció pot retornar 5 valors diferents, 1, -1, 0, -0, NaN, que representen "nombre positiu", "nombre negatiu", "zero positiu", "zero negatiu" i NaN respectivament.

L'argument passat a aquesta funció serà convertit al tipus de x implícitament.

Exemples

Utilitzar Math.sign()

Math.sign(3);   // 1
Math.sign(-3);  // -1
Math.sign('-3'); // -1
Math.sign(0);   // 0
Math.sign(-0);  // -0
Math.sign(NaN);  // NaN
Math.sign('foo'); // NaN
Math.sign();   // NaN

Polyfill

Math.sign = Math.sign || function(x) {
 x = +x; // converteix a un nombre
 if (x === 0 || isNaN(x)) {
  return x;
 }
 return x > 0 ? 1 : -1;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.sign' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) Not supported 25 Not supported
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported Not supported

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,