MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Math.log10()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.log10() retorna el logaritme en base 10 d'un nombre, és a dir

x>0,Math.log10(x)=log10(x)=la únicaytal que10y=x\forall x > 0, \mathtt{\operatorname{Math.log10}(x)} = \log_10(x) = \text{the unique} \; y \; \text{such that} \; 10^y = x

Sintaxi

Math.log10(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Si el valor de x és menor que 0, el valor retornat sempre és NaN.

Com que log10() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.log10() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.log10()

Math.log10(2);   // 0.3010299956639812
Math.log10(1);   // 0
Math.log10(0);   // -Infinit
Math.log10(-2);   // NaN
Math.log10(100000); // 5

Polyfill

Aquesta funció pot ser emulada mitjançant el següent codi:

Math.log10 = Math.log10 || function(x) {
 return Math.log(x) / Math.LN10;
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.log10' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,