MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.imul() retorna el resultat de la multiplicació de 32 bits similar a la de C dels dos paràmetres.

Sintaxi

Math.imul(a, b)

Paràmetres

a
Primer nombre.
b
Segon nombre.

Descripció

Math.imul() permet una multiplicació ràpida de nombres sencers de 32 bits amb una semàtica similar a la de C. Aquesta característica esdevé útil per a projectes com Emscripten. Com que imul() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.imul() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.imul()

Math.imul(2, 4);     // 8
Math.imul(-1, 8);     // -8
Math.imul(-2, -2);    // 4
Math.imul(0xffffffff, 5); // -5
Math.imul(0xfffffffe, 5); // -10

Polyfill

Aquesta funció pot ser emulada mitjançant la següent funció:

Math.imul = Math.imul || function(a, b) {
 var ah = (a >>> 16) & 0xffff;
 var al = a & 0xffff;
 var bh = (b >>> 16) & 0xffff;
 var bl = b & 0xffff;
 // el desplaçament de zero posicions solventa el signe a la part més significativa
 // el |0 del final converteix el valor sense signe en un valor amb signe
 return ((al * bl) + (((ah * bl + al * bh) << 16) >>> 0)|0);
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.imul' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 28 20 (20) ? 16 7
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? 20.0 (20) ? ? 7

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,