Math.imul()

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La funció Math.imul() retorna el resultat de la multiplicació de 32 bits similar a la de C dels dos paràmetres.

Sintaxi

Math.imul(a, b)

Paràmetres

a
Primer nombre.
b
Segon nombre.

Descripció

Math.imul() permet una multiplicació ràpida de nombres sencers de 32 bits amb una semàtica similar a la de C. Aquesta característica esdevé útil per a projectes com Emscripten. Com que imul() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.imul() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.imul()

Math.imul(2, 4);     // 8
Math.imul(-1, 8);     // -8
Math.imul(-2, -2);    // 4
Math.imul(0xffffffff, 5); // -5
Math.imul(0xfffffffe, 5); // -10

Polyfill

Aquesta funció pot ser emulada mitjançant la següent funció:

Math.imul = Math.imul || function(a, b) {
 var ah = (a >>> 16) & 0xffff;
 var al = a & 0xffff;
 var bh = (b >>> 16) & 0xffff;
 var bl = b & 0xffff;
 // el desplaçament de zero posicions solventa el signe a la part més significativa
 // el |0 del final converteix el valor sense signe en un valor amb signe
 return ((al * bl) + (((ah * bl + al * bh) << 16) >>> 0)|0);
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.imul' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 28 20 (20) ? 16 7
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? 20.0 (20) ? ? 7