MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.hypot() retorna la rel quadrada de la suma dels quadrats dels seus arguments, és a dir:

Math.hypot(v1,v2,,vn)=i=1nvi2=v12+v22++vn2\mathtt{\operatorname{Math.hypot}(v_1, v_2, \dots, v_n)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}

Sintaxi

Math.hypot([valor1[, valor2[, ...]]])

Paràmetres

valor1, valor2, ...
Nombres.

Descripció

Com que que hypot() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.hypot(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Si no es passa cap argument, el resultat és +0.

Si al menys un dels arguments no pot ser convertit a nombre el resultat és NaN.

Quan se li passa només un argument, Math.hypot() retorna el mateix valor que retornaria Math.abs().

Exemples

Utilitzar Math.hypot()

Math.hypot(3, 4);    // 5
Math.hypot(3, 4, 5);   // 7.0710678118654755
Math.hypot();      // 0
Math.hypot(NaN);     // NaN
Math.hypot(3, 4, 'foo'); // NaN, +'foo' => NaN
Math.hypot(3, 4, '5');  // 7.0710678118654755, +'5' => 5
Math.hypot(-3);     // 3, el mateix que Math.abs(-3)

Polyfill

Aquest mètode pot emular-se mitjançant la funció següent:

Math.hypot = Math.hypot || function() {
 var y = 0;
 var length = arguments.length;

 for (var i = 0; i < length; i++) {
  if (arguments[i] === Infinity || arguments[i] === -Infinity) {
   return Infinity;
  }
  y += arguments[i] * arguments[i];
 }
 return Math.sqrt(y);
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.hypot' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 27 (27) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 27.0 (27) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,