Math.fround()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.fround() retorna la representació en coma flotant de precisió simple més propera d'un nombre.

Sintaxi

Math.fround(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que fround() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.fround() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.fround()

Math.fround(0);     // 0
Math.fround(1);     // 1
Math.fround(1.337); // 1.3370000123977661
Math.fround(1.5);   // 1.5
Math.fround(NaN);   // NaN

Polyfill

El comportament d'aquesta funció pot ser emulat amb la funció següent, si Float32Array està suportat:

Math.fround = Math.fround || function(x) {
  return new Float32Array([x])[0];
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.fround' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 26 (26) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported ? (Yes) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,