MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Math.cos()

Resum

La funció Math.cos() retorna el cosinus d'un nombre.

Sintaxi

Math.cos(x)

Paràmetres

x
Un nombre, mesurat en radians.

Descripció

El mètode Math.cos() retorna un valor numèric entre -1 i 1, que representa el cosinus d'un angle.

Degut a que cos() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.cos(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.cos()

Math.cos(0);      // 1
Math.cos(1);      // 0.5403023058681398

Math.cos(Math.PI);   // -1
Math.cos(2 * Math.PI); // 1

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.cos' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.cos' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,