MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Math.asinh()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.asinh() retorna l'arcsinus hiperbòlic d'un nombre, és a dir

Math.asinh(x)=arsinh(x)= l'única ytal quesinh(y)=x\mathtt{\operatorname{Math.asinh}(x)} = \operatorname{arsinh}(x) = \text{ the unique } \; y \; \text{such that} \; \sinh(y) = x

Sintaxi

Math.asinh(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que que asinh() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.asinh(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.asinh()

Math.asinh(1);  // 0.881373587019543
Math.asinh(0);  // 0

Polyfill

Tenim que arsinh(x)=ln(x+x2+1)\operatorname {arsinh} (x) = \ln \left(x + \sqrt{x^{2} + 1} \right) amb el que podem emular el comportament amb la funció següent:

Math.asinh = Math.asinh || function(x) {
  if (x === -Infinity) {
    return x;
  } else {
    return Math.log(x + Math.sqrt(x * x + 1));
  }
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.asinh' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,